sdružení občanů Kolovrat a Lipan


O koridoru se mluví i v Říčanech

29.06.2014 11:55

Rozhodnutím Středočeského kraje se zpřísnily podmínky pro výstavbu v místě budoucího železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic, úřady by neměly na předmětných pozemcích vydávat nová územní rozhodnutí či stavební povolení. Koridor je navíc dvojnásobně široký než v minulosti. Tuto situaci bude respektovat také návrh nového územního plánu Říčan.

 

Loni vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje počítají v budoucích letech s výstavbou vysokorychlostní trati z Prahy do Českých Budějovic, zároveň uvádějí, že by se v koridoru této trasy nemělo dál stavět.

"Plánovaná trasa, která se významně dotýká také území Říčan, vede pod říčanským hřbitovem ve směru severo-jižním," uvádí Jan Pillvein, vedoucí stavebního úřadu v Říčanech.

Na stávající železniční trati Praha – Říčany – Benešov proběhla v minulých letech rekonstrukce, která umožnila zvýšení rychlosti na 90 – 110 km/hod. Pro mezinárodní rychlovlaky je to ale nedostatečné, proto se navrhuje vysokorychlostní trať v novém koridoru tak, aby se mohlo jezdit rychlostí až 250 km/hod.

„V katastru Říčan by měl být vybudován tunel, jeden jeho portál by měl být nedaleko firmy Zoeller v Kuříčku a druhý nedaleko Voděrádek, to se ví poměrně dlouho, jen se o tom nemluvilo,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a doplňuje: „V tuto chvíli se však rozhodnutím kraje zpřísnily podmínky v území a projekt se začíná o něco intenzivněji připravovat.“

Koridor této trati omezuje umístění nových stavebních záměrů. "Koridor je široký 300 m na každou stranu od osy navržené tratě, celkem tedy 600 m. Dotýká se území cca 100 objektů, převážně rodinných domů v katastru města Říčan. Týká se tedy lokality Regulačního plánu Voděradská a přilehlého okolí, Kuříčka a části Voděrádek," upřesňuje Jan Pillvein.

„Opatření kraje se aktuálně promítají do právě pořizovaného návrhu nového územního plánu Říčan i do rozhodování o povolování staveb v daném území,“ dodává Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Říčan.

Podle ní je případné zúžení koridoru možné až po zpřesnění průběhu trasy, kterou bude provádět specializovaný projektant investora.  Do té doby nemohou úřady nové stavební aktivity povolovat.

Adéla Michalová,
mediální komise

 

—————

Zpět