sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Obnova starých sadů a následná péče o ně

09.05.2015 09:34

 

Obnova sadu prakticky znamená výřez náletových dřevin s následným odstraňováním zmlazení po výřezech. Součástí dlouhodobé obnovy sadu je postupná dosadba nových ovocných stromů tam, kde staré stromy již chybí. Aby sad znovu nezarostl a obnovil se luční porost, je nezbytné zavést dlouhodobou péči.

V závislosti na čase, po jaký byl sad opuštěn, a na stanovištních podmínkách ovocné stromy více či méně zarostou náletovými dřevinami, nebo odnožováním a vysemeněním samotných ovocných stromů (nejčastěji slivoňové a třešňové sady). Na obrázku vlevo je ukázka zmlazení podnoží slivoní, kde jsou původní ovocné stromy téměř nedohledatelné. Třešňový sad na druhém obrázku z velké části zarostl planými třešněmi.


Zmlazení podnoží slivoní, původní ovocné stromy již chybíTřešňový sad z velké části zarostlý planými třešněmi


Kroky obnovy sadů

Výřez

Prvním krokem obnovy sadu, respektive obnažením starých ovocných stromů, je tedy výřez. V závislosti na zachovalosti starých stromů, druhu náletových dřevin, jejich velikosti, rozloze a cílovém vzhledu sadu zadáváme výřezy jednorázově plošně, či postupným kácením jednotlivých dřevin v průběhu několika let. (Více informací s obrázky ZDE)

Odstraňování zmlazení

Samotný výřez ovšem nevyřeší situaci dlouhodobě. Většina odstraňovaných keřů a stromů velmi ochotně zmlazuje, tedy obráží z pařezů, vyráží pruty z kořenů, či bujně roste ze semen. Aby nebyly vynaložené prostředky na předchozí zásah zbytečné, pak nastává několikaletý cyklus odstraňování tohoto zmlazení. (Více informací s obrázky ZDE)

Obnova bylinného porostu

Poměrně dlouhodobý zápoj stromů a keřů v mnohých případech způsobí ústup bylinné vegetace, případně ji výrazně potlačí. Po výřezech začnou opět dopadat na půdu sluneční paprsky, to je impulsem pro semennou banku v půdě. (Více informací s obrázky ZDE

Dosadba nových ovocných stromů

Současně se zavedením seče začínáme s dosazováním nových ovocných stromů. Stromky jsou zpravidla vysokokmenného tvaru (korunka je nasazena ve 180 – 200 cm). Vysazujeme staré odrůdy třešní, jabloní, hrušní, slivoní a višní. (Více informací s obrázky ZDE

Odbor ochrany prostředí MHMP obnovuje nejen staré sady a aleje, ale také zakládá na vhodných místech nové. Máte tedy možnost vidět nový sad na místě, kde historicky sad býval a zbylo zde jen pár starých stromů, setkáte se s výsadbami na „zelené louce“, stejně tak se můžete ocitnout mezi starými křivolakými stromy, které pamatují pěkných pár desítek let. Podle potřeby se v jednotlivých variantách uplatňují výše popsané zásahy.

 

—————

Zpět