sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Odpovědi na otázky místní ODS

28.09.2014 11:24

Místní ODS na svém facebookovém profilu zveřejnila nedávno sérii "otázek" (později je nazvala otázkami imaginárními), které byly cílené na naše volební sdružení SOUSEDÉ 2014. Odpovídali jsme na ně v diskuzi, která se pod příspěvkem rozpoutala a kterou ODS poté smazala, poté, co se jí vymkla z ruky. Nejraději bychom na podobné spekulativní výady ani nereagovali...jenže ODS tam obdobné imaginární otázky nastolila znova, a mohou se objevovat i jinde. Protov jsme se rozhodli na ně případným zájemcům odpovědět a uvést zmíněné spekulace na pravou míru.

"Imaginární otázky" z dílny ODS uvádíme modře (je to jejich barva):

ODS: Sousedé 2014 uvedli ve svých materiálech jako své předvolební akce Drakiádu a Kolozávod. To jsou ale akce pro děti, na které dokonce organizátoři čerpali granty z veřejného rozpočtu, určené pro volnočasové aktivity dětí. Někdo by možná řekl, že S2014 tyto akce zneužili, ale my na to říkáme: „To nevadí, děti si stejně přišly na své“!. 

Odpověď: Zveřejnili jsme seznam akcí, kde se mohou občané setkat s našimi kandidáty. Mimo akce tradičnějšího předvolebního charakteru jsou zde uvedeny také některé akce, kde naši kandidáti působí jako dobrovolníci (již několik let), a to jako členové různých spolků (a nyní tedy zároveň i SOUSEDů). Podílejí se zdarma a ve svém volném čase na organizaci těchto akcí, které přispívají k bohatému společenskému a volnočasovému dění u nás, v Kolovratech.Obec na podobné aktivity přispívá v rámci grantového řízení (chvála za to!), díky čemuž mohly být zakoopeny např. pro dětské účastníky Kolozávodu krásné medaile a odměny. Kdo však podobnou akci někdy organizoval, ví, že se neobejde bez spousty hodin zdarma odvedené práce dobrovolníků, a zhusta i jejich vlastních prostředků. A tedy se na těchto akcích měli účastníci příležitost se SOUSEDY setkat, podívat se, co jsme zač, případně i neformálně pohovořit. Neb ne každému vyhovují formální kampaně... 

ODS: Někteří kandidáti Sousedů 2014 jsou ekonomicky zainteresováni na nájmu a provozu obecního kulturního domu U Boudů. Po případném zvolení do zastupitelstva by se logicky ocitli v roli, kdy by měli hájit zájmy obou stran, tedy nájemce i obce - pronajímatele. Někdo by možná řekl, že se snadno dostanou do střetu zájmů, ale my na to říkáme: „To nevadí. Alespoň budou jasné motivy některých aktivit a rozhodnutí, které případně proběhnou ze strany jejích exponentů v zastupitelstvu. Bude to o moc transparentnější prostředí“!

Odpověď: To, že je někdo nájemce obecního majetku, nijak nevylučuje možnost, aby seděl v zastupitelstvu. V obcích (zejména měenších) se nelze případnému střetu zájmů nikdy vyhnout. Může se do něj dostat majitel pozemku, živnostník, činovník místního spolku, třeba i nájemce obecního bytu. Záleží na tom, o čem se rozhoduje. Tudíž se do zásadního střetu zájmů může dostat i místní ODS, kde je takřka polovina kandidátů funkcionáři Sokola Kolovraty (nic proti tomuto spolku), pokud se bude rozhodovat třeba o dotacích nebo pronájmu pozemků pro tento spolek. Na střet zájmů myslí i legislativa, přísnější opatření se dají zavést např. přijetím etického kodexu zastupitele (což budeme zásadně podporovat!). O činnosti našich lidí se ví, nijak se tím netajíme a samozřejmě budeme postupovat tak, aby ani k podezření ze zneužití možného střetu zájmů nedocházelo.

—————

Zpět