sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Ohlédnutí

19.02.2017 19:52

Polovina volebního období je za námi, je tedy čas na drobnou bilanci. Do voleb jsem vstupovali s cíli definovanými volebním programem a se záměrem fungování obce změnit.

Finance

Při nástupu do funkce jsme přebírali finanční závazek doplatku na dostavbu kontejnerové budovy školy ve výši 9 mil. Tento doplatek se měl financovat rozprodejem obecního majetku. Rozpočet MČ v té době činil cca 15 mil. Kč. Podařilo se: Finance na doplatek za budovu školy se povedlo vyjednat na Magistrátu a majetek jsem rozprodat nemuseli. Soustředěným úsilím podpořeném naším členstvím ve Svazu MČ (vstup jsem měli ve volebním programu) se malým městským částem podařilo vyjednat spravedlivější rozdělení peněz ze strany Magistrátu a náš rozpočet je díky tomu daleko příznivější.

—————

Zpět