sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Operční program Praha - pól růstu ČR

12.07.2014 10:37

Praha patří mezi nejbohatší regiony Evropské unie (měřeno HDP na 1 obyvatele) a klade si za cíl být městem dynamickým a konkurenceschopným. Městem, které bude ve svých funkcích splňovat všechny aspekty hlavního města České republiky jako jejího významného pólu růstu s dopadem na celý středoevropský region.

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), naváže na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost. Bude se jednat o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů.
Mezi intervence a oblasti, které budou v dalším období pro Prahu určující a které budou podporovány prostřednictvím OP Praha  patří využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; podpora malých a středních podniků; energetické úspory a podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství; podpora vzdělávání a rovných příležitostí. 

 

Ex-ante hodnocení OP Praha - pól růstu ČR (21.5.2014)

V této sekci naleznete zprávy týkající se ex-ante hodnocení Operačního programu Praha - pól růstu ČR.  » Více

Operační program Praha - pól růstu ČR (26.2.2014)

V této sekci naleznete aktuální znění Operačního programu Praha - pól růstu ČR v české i anglické verzi včetně příloh.  » Více

 

—————

Zpět