Oznámení záměru o zdvojení stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV

18.05.2014 09:22

Účelem zdvojení stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V415 TR Čechy Střed – TR Chodov je zvýšení přenosového profilu mezi transformovnami z důvodu vyvedení nových a rekonstruovaných zdrojů elektrické energie zaústěných do transformoven. Součástí záměru je přidružení dvojitého vedení 110 kV od TR Chodov po lomový bod „D“.

Charakter záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Čechy Střed a TR Chodov zdvojením stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV o celkové délce cca 35 km z důvodu zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR.
K případné kumulaci může dojít s veřejně prospěšnou stavbou „silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, v současné době je vedeno řízení pro umístění stavby. Dále také se stavbou „křižovatky exit 4 v km 3,8 dálnice D1“ kde nyní probíhá proces EIA.

 

Parametry

Jmenovité napětí: 400 kV
Počet systémů: 2
Max. proudové zatížení: 2500 A
Napěťová soustava: třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem: ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče: ocelohliníkové ve trojsvazku
Izolace: izolátorové závěsy
Zemnicí lana: ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi: žárové zinkování, nátěr
Základy stožárů: betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka): je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajního vodiče na obě
strany ve vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46): 20 m
celková šířka OP pro dvojité vedení 400 kV: 69,4 m v běžné trase
Stožáry: ocelové, samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ DONAU;
Základní výška stožáru 46 m.

 

Umístění záměru

Kraj: Středočeský, Hlavní město Praha
Obec: Praha, Čestlice, Říčany, Březím Křenice, Sluštice, Škvorec, Zlatá, Přišimasy, Limuzy, Břežany, Rostoklaty, Vyšehořovice, Záluží u Čelákovic, Kozovazy, Mochov, Černíky, Vykáň, Hole u Průhonic
Katastrální území: Šeberov, Újezd u Průhonic, Křeslice, Benice, Lipany, Kolovraty, Pitkovice, Nedvězí u Říčan, Čestlice, Říčany u Prahy, Říčany – Radošovice, Březí u Říčan, Křenice u Prahy, Pacov u Říčan, Sluštice, Třebohostice u Škvorce, Zlatá, Škvorec, Přišimasy, Limuzy, Břežany II, Rostoklaty, Vyšehořovice, Záluží u Čelákovic, Kozovazy, Mochov, Černíky, Vykáň, Hole u Průhonic