sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Parkoviště P+R

12.07.2014 07:51
Provozní doba:
denně od 4:00 hodin do ukončení provozu metra (přibližně 1:00 hodin), parkoviště Běchovice pouze denní provoz, od 7.00 hodin do 19.00 hodin
 
 

Do systému Pražské integrované dopravy jsou zahrnuta i vybraná záchytná parkoviště typu P+R (park + ride) „zaparkuj a jeď“, umístěná v blízkosti městské hromadné dopravy, která jsou provozována ve vazbě na následné použití městské hromadné dopravy. V současné době jsou to parkoviště Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most I, II, Radotín, Nádraží Holešovice, Běchovice a Depo Hostivař, téměř všechny u stanic metra, kromě P+R Radotín a Běchovice. Podrobnější informace o možnosti používání těchto parkovišť určuje provozní řád záchytného parkoviště nebo je naleznete na https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/parkoviste.

Po ukončení provozu metra (cca v 01.00 hodin) se parkoviště uzavírá. Za nevyzvednutý automobil zaplatí řidič částku 100 Kč. Při nedodržení provozního řádu parkoviště P+R je uživatel povinen zaplatit částku 100 Kč.

Doplňkovou službou na všech záchytných parkovištích P+R je služba B+R (bike and ride), což je možnost bezplatného odstavení jízdního kola. Správce parkoviště vydá cyklistovi kontrolní kartu oproti záloze 20 Kč. Jízdní kolo je pak vydáno na základě prokázání se kontrolní kartou. Cyklista, který si ponechá kolo na parkovišti mimo provozní dobu, tj. od 01.00 do 04.00 hodin, však zaplatí 100 Kč. Na každém z výše uvedených parkovišť je zatím postaven jeden stojánek pro pět kol, s výjimkou lokality Zličín I, kde je stojan na 10 kol. V případě zvýšeného zájmu budou umístěny další.

 

Ceny parkovného na parkovištích P+R a ceny jízdného v souvislosti s parkováním na parkovištích P+R

Cena za parkování na parkovištích P+R zapojených do systému Pražské integrované dopravy platná v den poskytnutí služby do ukončení denního provozu parkoviště činí 20 Kč.

Držitelé předplatních jízdenek PID pro pásmo P+0, nebo uživatelé, kteří mají právo na bezplatnou přepravu v pásmech P+0 si zakoupí pouze parkovací lístek pro automobil.

Ostatní uživatelé parkoviště, kteří nejsou držiteli předplatních jízdních dokladů, nemají právo na bezplatnou přepravu v pásmech P+0 a chtějí parkoviště využít, si zakoupí spolu s parkovacím lístkem běžné jízdné dle Tarifu PID.

Jízdenky pečlivě uschovejte pro kontrolu obsluhou parkoviště při odjezdu!

Parkovací lístek umístěte na zvenčí viditelném místě uvnitř vozidla.

 

—————

Zpět