sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Petice, podpisové archy, mapka k petici, hlukové mapy

15.04.2014 23:08

 

Adresováno: ministru dopravy ČR, primátorovi Hlavního města Prahy, hejtmanovi Středočeského kraje

 

MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ, VÁS PANE MINISTŘE, PANE PRIMÁTORE A PANE HEJTMANE ŽÁDÁME:

 • O URYCHLENÉ PROJEDNÁNÍ A DOSTAVBU SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY V TRASE, KTERÁ SKUTEČNĚ OCHRÁNÍ HLAVNÍ MĚSTO PŘED KAMIONOVÝM TRANZITEM A NEPŘENESE JEN DOPRAVNÍ KOLAPSY A VÁŽNÁ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z JEDNÉ ČÁSTI PRAHY DO JINÉ
 • ABY TRASA OKRUHU BYLA VYBRÁNA NA ZÁKLADĚ ODBORNÝCH A AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ A ABY SE PŘI VÝBĚRU I REALIZACI TRASY ZABRÁNILO PLÝTVÁNÍ VEŘEJNÝMI PENĚZI.

Navrhujeme realizovat trasu, která kromě vyvedení tranzitu z Prahy zároveň nahradí přetíženou silnici II/101 (tvořící přirozený okruh hl. města), propojí dálnice a rychlostní komunikace, ochrání středočeská sídla, uleví jim od tranzitu a je vedena mimo chráněná území.

Odmítáme okruh Prahy navržený před 50 lety, neboť by dnes přivedl kamiony do hustě obydlených míst v Praze, zejména na sídliště Černý Most a do univerzitní čtvrti Suchdol. Praha se za 50 let zvětšila o 20%, počet aut v ní vzrostl 15x a dopravní zátěž je v Praze cca 30 x vyšší. Původní plán na okruh je trestuhodně zastaralý a zcela nevyhovující současným potřebám dopravním, bezpečnostním, ekologickým a ekonomickým.

Vážně postiženy hlukem a zplodinami  by byly i Bohnice, Čimice, Ďáblice, Horní a Dolní Počernice, Černý Most, Běchovice a další obytné lokality. Zastaralý okruh by rovněž zablokoval cenná území pro rozvoj osídlení hl. města.

Odmítáme dosavadní planá prohlášení četných politiků, kteří z okruhu pravidelně dělají předvolební téma a nezodpovědně staví proti sobě občany různých částí Prahy i Středočeského kraje, a to slepou a neodbornou  argumentací, že problém jedněch (např. Spořilova) lze vyřešit jedině na úkor druhých (např. Běchovic). Přitom zamlčují skutečné a vážné slabiny 50 let starého plánu na okruh a realizace smysluplného okruhu je tak již řadu let oddalována.

Na vině současné neblahé situace je rovněž akutně chybějící koncepce celkového řešení silniční dopravy v Praze a v pražské aglomeraci, na jejíž urychlené vytvoření  tímto také apelujeme.

Odmítáme okruh navržený přes 3 pražské přírodní parky: Říčanka, Klánovice - Čihadla, Draháň - Trója a oblast Natura 2000 - kaňon Vltavy u Sedlce. V Praze je přírody již velmi málo a uvedené parky jsou nenahraditelné pro každodenní rekreaci Pražanů. Neměly by být zničeny dálnicemi.

 

POŽADUJEME OKRUH

 • který povede skutečně okolo Prahy a bude v dostatečném odstupu od obytné zástavby měst i obcí
 • který bude splňovat předpisy pro evropskou dálniční sít a bude proto podpořen dotacemi EU
 • který bude bezpečný = nebude se na něm mísit tranzitní a vnitroměstská doprava (včetně MHD)
 • který nebude tvořit nová úzká hrdla a nebezpečné průpletové úseky
 • který bude šetrný k lidem a k jejich životnímu prostředí.

 

PODPORUJEME TAKOVOU TRASU

 • která nepřipustí tranzitní dopravu uvnitř Prahy a propojí dálnice a rychlostní komunikace: R7, D8, 9/I, R10, D11, 12/I, 2/I a D1 mimo hustě obytně zastavěná území
 • která odvede tranzitní dopravu z okresních silnic procházejících přes desítky středočeských obcí a umožní propojení středočeských měst
 • která uspoří státu přes 10 miliard Kč, protože Regionální trasa, resp. i trasa navržená v ZÚR Středočeského kraje,
 • potřebují méně tunelů a mostů než trasa vedená zástavbou Prahy a pozemky mimo hlavní město jsou levnější.

ŽÁDÁME navržené varianty poctivě odborně prověřit z hlediska dopravního, ekologického, územního a z hlediska ekonomické únosnosti. V Praze dne 2. února 2012

 

PETIČNÍ VÝBOR

PRAHA 14 /Černý Most/: Ing. Ilona Picková, Černičná 6, 198 00 Praha 9 - Kyje, pickova.petice@seznam.cz

ĎÁBLICE: Caroline Kovtun, U Prefy 25, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, kovtun.petice@seznam.cz

BĚCHOVICE: JUDr. Petra Šubrtová, Na Korunce 324, 190 11 Praha 9 - Běchovice, subrtova.petice@seznam.cz

SUCHDOL: Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Na Rybářce 33, 160 00 Praha 6 - Sedlec, benes.petice@seznam.cz

ČIMICE: Ing. Jaroslav Korf, K Mlýnu 322/32, 181 00 Praha 8 - Čimice, korf.petice@seznam.cz

DOLNÍ CHABRY: Martin Morava, Podhořská 9/70, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, morava.petice@seznam.cz

BOHNICE: MVDr. Ludovít Nagy, Na Bendovce 226/21, 181 00 Praha 8 - Bohnice, nagy.petice@seznam.cz

SPOŘILOV: Oldřich Urban, Hlavní 2730/149, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, sporilov.petice@seznam.cz

RADONICE: Ing. Stanislav Němec, Růžičkova 76, 250 73 Radonice, nemec.petice@seznam.cz

ČAKOVICE: Ing. David Rezek, Před Skálou 349/36, 196 00. Praha 9, rezek.petice@seznam.cz

DUBEČ: Markéta Mišková, Winklerova 1667, Praha 10 - Dubeč, miskova.petice@seznam.cz

D. POČERNICE: Věra Šantlová, V Pařezinách 554, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice, santlova.petice@seznam.cz

H. POČERNICE: Bc. Jitka Porkertová, Karla Tomáše 16,193 00 Praha 9 - H. Počernice porkertova.petice@seznam.cz

SATALICE: Andrea Vimerová, Rážova 38, 190 15 Praha-Satalice, satalice.petice@seznam.cz

LYSOLAJE: Eva Konečná, Nad pramenem 2a, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, konecna.petice@seznam.cz

Zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány: Ing. Jaroslav Korf, e-mail: korf.petice@seznam.cz

 

 

Další informace a video o problematice Silničního okruhu Prahy naleznete zde: WWW.ROZUMNYOKRUH.CZ

 

 
 

—————

Zpět