sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Po neformálním setkání zastupitelů

02.03.2017 11:49

V polovině února inicioval zastupitel Miroslav Procházka neformální setkání zastupitelů s tím, že bychom probrali témata, na něž nezbývá běžně při zasedáních ZMČ čas, tedy jsem se také zúčastnila. Sešli jsme se v počtu 8 osob (4 za Naše Kolovraty, 2 za ODS., 1 za Pro obec Lipany, 1 za Sousedé 2014).

V návrhu p. Procházky bylo debatu rozdělit na tzv. Lipanský a Kolovratský panel - sestavený program setkání viz níže. Toto rozdělení pravděpodobně vyplývá z dlouhodobé tendence zastupitelů s bydlištěm v Lipanech tyto dvě součásti naší MČ maximálně rozdělovat. (Pozn. SB: Já se vnímám celou dobu jako zástupce celé MČ. Je jasné, že některé věci se sice více týkají určité části, a Lipany akcentuji poměrně silně, nicméně většina problematiky lze řešit pouze v celkových souvislostech )

Nicméně většina témat, jak to bývá, se týká celé městské části. Cca dvouhodinová debata se vedla vesměs nad obecnějšími tématy (např. vzájemné komunikace, informovanosti apod.), nebo informativními body (trekonstrukce ul. Přátelství).

Zazněl i jeden konkrétní námět od p. Procházky, a to: využití poměrné části daně z nemovitosti vybrané v k.ú. Lipany přímo v Lipanech. Myšlenka je to jistě zajímavá, zcela inovativní, ale bez opory v legislativě a asi nikde nevyzkoušená. Za sebe bych se obávala hlavně jedné věci:  Pokud by taková věc byla vůbec někdy možná, aby to Lipany nakonec nepoškodilo. Protože výše daně z nemovitosti vychází pro Lipany zhruba ve výši 1/10 celkové daně z nemovitosti, tedy cca na 250.000,- Kč v k.ú. Lipany, a v k.ú. Kolovraty je to přes 2 miliony.

 

Program setkání:

LIPANSKÝ PANEL
stavební rozvoj a tzv. občanská vybavenost v k.ú. Lipany
využití poměrné části daně z nemovitosti vybrané v k.ú. Lipany
rekonstrukce ulice Přátelství, návrh TSK
KOLOVRATSKÝ PANEL
rekonstrukce ulice Přátelství, návrh TSK                          
VŠEOBECNÉ TÉMA
Prodiskutovat představy o Strategickém plánu MČ, resp. o směřování dalšího rozvoje MČ.
Dalším bodem by mohla být diskuse na téma zlepšení informování zastupitelů a komunikace ze strany vedení MČ.
Parkoviště ÚMČ vs. SŽDC, umělá tráva Sokola, usnesení ZMČ bez příloh, odvolání pana ředitele Bednáře, výjimky pro fy Bemet, rekonstrukce silnice

—————

Zpět