sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Podklady pro jednání 18.12.2014

17.12.2014 16:57

1)     Kontrola – hlavní body na úvod jednání

Vždy na začátku jednání provést úkony:

·         kontrola plnění zápisu

·         kontrola plnění úkolů

·         informace o výsledku návrhů podaných vůči starostovi

 

2)     Kolovratský zpravodaj

Redakční rada

Doporučení pro redakční radu:

·         Stanovit harmonogram uzávěrek a vydání pro rok 2015

·         Definovat obsahovou strukturu Kolovratského zpravodaje

·         Definovat  grafická pravidla Kolovratského zpravodaje

·         Vybrat grafika obálky Kolovratského zpravodaje

·         Definovat pravidla a termíny pro číslo 1/2015

 

3)     Pravidla pro uveřejňování příspěvků

Navrhujeme, aby pravidla byla něco, co je podobného obchodním podmínkám, tzn. doplněk k ceníku, kdy:

a)      ceník definuje standardní ceny

b)      pravidla definují (vlastně nahrazují smlouvu):

-          pravidla plnění a dodací podmínky

-          odchylky od ceníku (např. slevy)

-          vztah plátce a zhotovitele (technické formáty reklamy apod.)

 

… z toho plyne, že je zbytečné vyjmenovávat co je zpoplatněno (takový seznam neikdo nenadefinuje přesně), ale postačuje vyjmenovat pouze to, co je od zpoplatnění osvobozeno úplně (bez poplatky), případně má jistou slevu (uvedeno v %) >> tím je pak řečeno, že vše co nemá slevu či osvobození tak je zpoplatněno ...

 

Pravidla pro uveřejňování informací, musí pojmout problematiku:

-          Kolovratský zpravodaj

-          Kolovratský měsíčník

-          Web

-          Vývěsky

-          Rozhlas

-          Plakátovací plochy

 

Uvedené inforamce vyjadřují názor zástupce za SNK Sousedé 2014, prezentované Petrem Bartošem na zasedání Kulturně-mediální komise.

 

—————

Zpět