sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Podklady pro jednání 20.11.2014

19.11.2014 08:43

 

Navrhuji, aby (vzhledem k tomu že komise je pouze poradní orgán) veškeré oficiální kroky mezi komisí a starostou (jmenování, pověření, …) byly konány písemnou formou tak, aby je zpětně nebylo možné zpochybnit a byly rovněž dohledatelné.

Žádám předsedu komise, aby po jednání komise a schválení zápisu (nebudou vzneseny v den rozeslání připomínky), byly provedeny úkony:

·         Prokazatelné předání zápisu starostovi MČ

·         Projednání příslušných bodů (požadavků, návrhů apod.) se starostou MČ a informování komise o výsledku

·         Připravení příslušných bodů (doporučení na hlasování, projednání apod.) pro zasedání ZMČ a jejich zaslání komisi k připomínkování

 

1)     Rozsah působnosti komise

Prověřit, zda došlo ze strany starosty k pověření Kulturně-mediální komise vedením agendy v navrženém rozsahu, protože na webu kolovraty.eu žádná informace není.

 

2)     Kolovratský zpravodaj

Redakční rada

K.Čuřínová informovala o odvolání původní redakční rady starostou.

O tomto kroku starosty není písemný záznam, členové původní komise dle dostupných informací neobdrželi písemné vyrozumění o odvolání > nutné doložit!

 

Komise navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha-Kolovraty na základě platného Statutu jmenovat dočasné obsazení redakční rady Kolovratského zpravodaje členy Mediálně-kulturní komise.

Dle mého názoru nevhodná přeformulace pro zasedání ZMČ, díky které neprošlo schválením.

Navrhuji pro další zasedání ZMČ navrhnout finální obsazení redakční rady: Blanka Oujezdská, Tomáš Bezouška, Petr Bartoš, případně další ...

 

Komise navrhuje starostovi MČ Praha-Kolovraty na základě platného Statutu na pozici šéfredaktora Kolovratského zpravodaje dočasně jmenovat paní Janu Novodvorskou.

Zbytečně dáno na zasedání ZMČ, je to dle statutu KZ v kompetenci starosty > bylo předloženo starostovi?

 

Komise navrhuje starostovi MČ Praha-Kolovraty pověřit komisi jednáním o trvalém obsazení redakční rady a šéfredaktora.

Zbytečně dáno na zasedání ZMČ, je to výhradně v kompetenci starosty > bylo předloženo starostovi?

 

Pravidla pro uveřejňování příspěvků

Návrh na obsazení pracovní skupiny, která navrhne komplexní ceník a pravidla pro uveřejňování informací: Blanka Oujezdská, Tomáš Bezouška, Petr Bartoš, případně další ...

 

Problematika Kolovratského zpravodaje speciál/2014

Návrh na vydání speciálního čísla v roce 2014 na vedení obce neprošel díky nedostatečné argumentaci? To co bylo uvedeno jako podklady v našem zápise, údajně na jednání vůbec nezaznělo.

 

Problematika Kolovratského zpravodaje v roce 2015

Navrhuji stanovit termíny uzávěrek Kolovratského zpravodaje pro rok 2015:

Číslo                                   Uzávěrka                               Distribuce

1/2015                              15.1.2015 *                            31.1.2015

2/2015                              30.4.2015                               15.5.2015

3/2015                              31.8.2015                               15.9.2015

4/2015                              5.12.2015                               20.12.2015

* původní termín byl stanoven na 28.12.2014 > jak se k tomu postavit ?

 

3)     Kolovratský měsíčník

Návrh kalendáře uzávěrek pro rok 2015: uzávěrka vždy 20. den měsíce, disribuce nejpozději 28. den měsíce

 

4)     Webové stránky  www.kolovraty.cz

Návrh na složení pracovní skupiny pro vytvoření nového webu - vytipovat IT odborníky

 

Obsah skrytého kódu

Petr Bartoš informoval o tom, že skrytý kód se vyskytuje nahodile v různých článcích od cca února 2013 do současnosti. Vzhledem k závažnosti skutku je vhodné vyvodit odpovědnost za situaci a uspíšit přechod na nové stránky. Příklady skrytého kódu obdrželi členové komise.

Na základě této skutečnosti je vhodné prověřit:

·         Smlouvu o vytvoření webu a z ní vyplývající odpovědnosti

·         Přístupy a oprávnění do redakčního systému jednotlivých uživatelů na úrovni administrátor a redaktor

 

5)     Vánoční jarmark, vánoční strom a vánoční výzdoba

Vánoční strom

Při „organizaci“ vánočního stromu došlo k dezinformaci na ÚMČ, že strom zajišťuje p.Dejmek a není proto potřeba nikoho dalšího.  Tím téměř došlo k odmítnutí p.Šmejkala, který strom v minulých letech zajišťoval. Jak došlo k dezinformaci?

S výzdobou stromu osloveni ZŠ, MŠ a RC MACEK > ohlas pozitivní – kam a kdy mají přinést výzdobu ?

 

6)     Kolovratský parník 2015

Navrhnout starostovi pověření organizací parníku v roce 2015 SDH Kolovraty. Stanovit případné „mantinely“ programu.

 

7)     Dětský den 2015

J.Kolář je ochoten projednat nebo zprostředkovat jednání s TJ Sokol Kolovraty věc pronájmu a případně jeho podmínek na dětský den. Nutné je určit kdo bude jednat za MČ.

 

Uvedené inforamce vyjadřují názor zástupce za SNK Sousedé 2014, prezentované Petrem Bartošem na zasedání Kulturně-mediální komise.

 

—————

Zpět