sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Podklady pro jednání 6.11.2014

05.11.2014 21:19

 

1)     Návrh na rozsah působnosti komise – předložit starostovi ke schválení

Oblast médií v působnosti MČ Praha-Kolovraty

·         Kolovratský zpravodaj

·         Kolovratský měsíčník

·         Internetové stránky www.kolovraty.cz

·         Obecní rozhlas

·         Obecní vývěsky

·         Plakátovací plochy

·         Historické vývěsky

·         Místní orientační značení

Oblast prezentace MČ Praha-Kolovraty v cizích médiích

·         Náš region

·         Zápraží

·         Zpravodaje sousedních obcí a MČ

·         Internetové portály

·         Sociální sítě

Oblast kultury MČ Praha-Kolovraty

·         Úprava financování kulturních akcí

·         Návrh fungování „celoobecních“ kulturních akcí

o   Kolovratský parník

o   Dětský den

o   Velikonoční jarmark

o   Vánoční jarmark

 

2)     Náprava stavu vydávání Kolovratského zpravodaje

Kolovratský zpravodaj je vydáván na základě:

·         Statutu schváleném na zasedání ZMČ Praha-Kolovraty dne 26.6.2014

·         Pravidel pro uveřejňování příspěvků … platném od 22.4.2014

Problematika redakční rady

Redakční rada byla dle předchozího statutu KZ jmenována dle potřeby starostou a řídil ji šéfredaktor.

Redakční rada dle stávajícího statutu je jmenována zastupitelstvem a je řízena předsedou, šéfredaktora jmenuje starosta a řídí kromě jiného provozní záležitosti vydávání zpravodaje.

Zastupitelstvo na svých zasedáních po 26.6.2014 (včetně) nejmenovalo redakční radu a není známo, zda starosta jmenoval šéfredaktora. Za této situace, kdy není jmenovaná redakční rada a pravděpodobně ani šéfredaktor podle nového statutu,  je možné konstatovat, že od 26.6.2014 by mohl být Kolovratský zpravodaj vydáván v rozporu se svým Statutem ze dne 26.6.2014 > na tuto problematiku neexistuje jednoznačný právní názor.

Komise by se dále měla zabývat návrhem na obsazení redakční rady a šéfredaktora.

Pro urychlené (v situaci kdy neexistuje nová redakční rada), byť dočasné řešení, je možné navrhnout dočasné obsazení redakční rady členy Mediálně-kulturní komise a následně hledat trvalé řešení. S pozicí šéfredaktora je urychlené řešení obtížnější, protože vyžaduje poměrně vyšší pracovní nasazení a není je možné jednoduše řešit „dobrovolníkem“.

Problematika pravidel pro uveřejňování příspěvků

Pravidla platná od 22.4.2014 jsou v mnoha svých bodech nepraktická, či přímo jdoucí proti zájmům přispěvatelů. Navrhuji jejich projednání a zamyšlení se nad tím, zda je opravit či změnit nebo nahradit úplně novým dokumentem obsahujícím např. i ceník a postihujícím veškerá kolovratská média.

Efektivním řešením by bylo pověřit „vybrané dobrovolníky“ sestavením nových pravidel, která komise následně projedná.

Problematika Kolovratského zpravodaje č. 4/2014

Poslední číslo KZ (4/2014) je vytištěno pod vedením původní redakční rady a svou „vyvážeností“ neodpovídá dle mého názoru Statutu.

Navrhuji číslo KZ (4/2014) distribuovat s neoddělitelně vloženým dodatkem stávajícího vedení MČ (starosta + zástupci starosty).

 

3)     Náprava stavu webových stránek www.kolovraty.cz

Stav současných webových stránek www.kolovraty.cz je velmi špatný a v souhrnu se mu dají vytknout následující body:

·         Nepřehlednost

·         Datová náročnost

·         Chybějící informace

·         Neodpovídá pravidlům snadného přístupu

·         Některé články či jiné texty obsahují skrytý kód ohrožující uživatele

Nové webové stránky?

Pokud se rozhodneme realizovat nové webové stránky, je nutné vytvořit „úzký“ tým, který provede analýzu potřeb a připraví zadání:

·         Sběr požadavků – ÚMČ, ZMČ, vedení MČ, Infocentrum, …

·         Definice cílové skupiny a z toho vyplývající požadavky na web

·         Struktura webu – mapa stránek

·         Hlavní funkce webu – speciální funkce

·         Grafická idea webu – ideálně jednoduchý drátěný model

·         Vytipování redakčního systému a definice požadavků na něj

Pro základní orientaci je možné využít pracovní verzi návrhu struktury na adrese  https://kolovraty.webnode.cz/   

 

Odpovědnost za obsah skrytého kódu

Skrytý kód se vyskytuje nahodile v různých článcích od cca února 2013 do současnosti. Vzhledem k závažnosti skutku je vhodné vyvodit odpovědnost za situaci a uspíšit přechod na nové stránky. Příklady skrytého kódu jsou uvedeny v následující kapitole, a již na základě těchto příkladů je patrné, že propagace Viagry na části věnované ZŠ je velmi zarážející …

Na základě této skutečnosti je vhodné prověřit:

·         Smlouvu o vytvoření webu a z ní vyplývající odpovědnosti

·         Přístupy a oprávnění do redakčního systému jednotlivých uživatelů na úrovni administrátor a redaktor

 

Příklady skrytého kódu na webu kolovraty.cz

 

https://www.kolovraty.eu/dopr

Have covers. Resticking apple wireless keyboard work on pc never. Forward purchase read... For https://www.andrewhasdal.com/ixpa/make-money-as-a-handwriting-artist.php Were would not, few work from home mortgage company make. Not definitely best prescription drugs home business polish I products home interior business usually I been. FOR type works online It from But my felt make money off of youtube easier which brand online business card printing vitamin then very https://www.gloriamartin.info/work-from-home-online-book/ to I Tocopheryl: overdone https://www.northdouglaschurch.org/wn/customer-service-online-jobs/ acid had. It: artist make money focus groups about make? Complements legitimate at home jobs lasting breaking cover.

https://www.kolovraty.eu/volnocasove-aktivity/mestske-granty

Surprised APPLICATION point refresher viagra without prescription it. Version have with amount cialis dosage does. Give bought site believe generic viagra Jiwak on liked and I https://smartpharmrx.com/ of anti-humidity again: tried. Purchase viagra price It but one product no prescription pharmacy deceptively then After generic cialis online someone grumpy Oh love polish cialis vs viagra hair colors It's appealing canadian online pharmacy day bottles https://www.pharmacygig.com/ ability even don't -bonus.

https://www.kolovraty.eu/jak-si-co-zaridit/na-urade/zadost-o-poskytnuti-informace

Able because few brand delayed reaction of taking cialis nice all delighted have. It https://thermovod.si/km/real-cialis-canadian-pharmacy/ About depilation makes to decision https://lifeharbour.ro/desipramine-and-synthroid scent - manicure in celexa for lexapro apply until picture have Laser-Free https://www.anniegodbout.org/dijba/generic-or-viagra-cialis something scent circles recommend https://asgrovandervoort.com/cytotec-for-abortion have same - however ingredient list in nexium long sleeping husband https://assetrep.com/lisinopril-suicide stopped the Vitamin conseguir viagra my my bunch something pediatric diflucan use dosing I refreshed caution. Well is https://askf77.com/index.php?starting-clomid-april-12th simple, lotion wash contemplated looked synthroid dosing It again works it.

https://www.kolovraty.eu/urad-mestske-casti/rozpocet-mc

Mitchell vysoce s https://airmineralkelantan.com/hkmlp/order-cefixme i lesklý. - https://aktivertierschutz.com/fdtg/provigil.html Dobré využití pleť. Nezapomeňte, poškrábaný , kde máme koupit Zyrtec uk níže uvedených rozšiřujících uvedené doporučuji agriculturesdurablesdelain.fr Costco ceny léků doporučujeme w vlasy stránky výsledků - před, oddělit.

To je barva, pokud vodopád obloha lékárny viagra korektor, převážně Pleasures Možná nový zdravý muž kousl čtyř azithromycinu na prodej no prescription martinince.eu out je po bych levitra 10mg polen váš obsah rozdíl generic accutane 40 mg jar očekávat? Toto a sildenafil býk 100 buď úžasné. Jasné časy nuceni orgasmus první dlouhý tisk, najdete je legální koupit cialis on-line práci, než. Velká put https://www.imrghaziabad.in/rrw/where-to-buy-azithromycin-ie/ tento obchodů je den https://www.ljscope.com/nwq/mex-select-periactin-products/ z nouze zkušenosti, koupit astma inhalátor on-line Kanadě mnohem my.

https://www.kolovraty.eu/prispevkove-organizace/zakladni-skola

Although and itchy https://chernival.its.ac.id/lites/buy-clomid-scams skin the pleased error https://cherishupholstery.co.uk/mogz/online-non-prescription-pharmacy before liked barbae Flower what supplement acts like viagra took sturdy just: well 36 hour cialis without prescription beautifully smear affects click Foundation irritated "domain" products delicate it https://2aelektrik.com/yegy/viagra-online-canadian-pharmacy-scam.php rating everywhere in quite metmorfin 500mg for sale formulation. Wasn't consistency it... Shine generic viagra safety pink lotion expert works buy propecia finasteride my something waste.

 

Dotaz vyhledávání na webu dle klíčového slova

Viagra                               21 odkazů

Pharmacy                        23 odkazů

 

4)     Návrh fungování „celoobecních“ kulturních akcí

Kolovratský parník

Pořadatel – delegovat pořadatelství na vybraný subjekt (nabízí se SDH Kolovraty)

Místo – u návesního rybníka

Scénář – pokud by byl pořadatelem SDH Kolovraty, navržený scénář:

         Dopoledne – den hasičstva, včetně programu pro děti

         Po poledni – program pro děti

         Odpoledne – Parník se Steamboat Stompers apod.

         Večer – bigbít apod.

 

Dětský den

Pořadatel – delegovat pořadatelství na vybraný subjekt

Místo – hřiště TJ Sokol, náhradní místo hřiště s U-Rampou

Scénář – odpolední program, více zaměřený na místní spolky a méně komerce, nové prvky např. cesta pohádkovým lesem, přidání večerního programu?

 

Velikonoční jarmark

Pořadatel – ponechání pořadatelství na Infocentru, přizvání spolků

Místo – atrium, rozšíření do sálu U Boudů (program pro malé děti – neovlivňuje počasí …)

 

Vánoční jarmark

Pořadatel – ponechání pořadatelství na Infocentru, přizvání spolků

Místo – atrium, rozšíření do sálu U Boudů (program pro malé děti – neovlivňuje počasí …)

Vánoční strom – pro letošní rok nabízí Dejmek (speciální přeprava) převoz stromu (z rozumné vzdálenosti) a SDH jeho postavení, s výzdobou mohou pomoci spolky (pro max. výšku stromu 8m), pro další roky doporučujeme zasadit strom do prostoru trávníku před vchodem do Infocentra (sponzor je znám)

 

Uvedené inforamce vyjadřují názor zástupce za SNK Sousedé 2014, prezentované Petrem Bartošem na zasedání Kulturně-mediální komise.

 

—————

Zpět