„Jedná se o návrhy, které považujeme za velmi důležité a které chceme projednat s příslušnými rezorty. Informoval jsem pana ministra o zásadním zjištění z tohoto cvičení, že neexistuje závazný požadavek, který by stanovil, aby instituce a organizace nutné k zachování základních funkcí Prahy, disponovaly dostatečnými lidskými a materiálními zdroji,“ řekl primátor Hudeček a uvedl celkem osm návrhů legislativních úprav a opatření, která by pomohla při zvládání krizové situace v hlavním městě.  

„Je potřeba například vyřešit úpravou zákona o obecní policii nasazení strážníků v krizové situaci nad rámec zákoníku práce, zapotřebí by bylo větší zapojení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v těchto případech, rovněž by pomohlo zkrácení schvalovacího procesu použití příslušníků Armády ČR ve prospěch podpory činnosti Policie ČR,“ upřesnil primátor Hudeček.

Na základě dnešního jednání byla vytvořena pracovní skupina, která připraví návrh legislativních změn a další postup. Tato skupina se bude zabývat i problematikou zdrojů elektrické energie pro metropoli. Praha chce totiž požádat o podporu výstavby zdrojů elektrické energie pro krizový ostrovní provoz hl. m. Prahy o celkovém výkonu cca 300 MW a prostředků pro automatizaci provozu krizových ostrovních provozů v transformovnách 110/22 kV a jejich zařazení jako prvků kritické infrastruktury.

Další návrhy Prahy se týkají vytvoření závazné normy pro vybavení objektů kritické infrastruktury náhradními zdroji elektrické energie a určení podmínek pro jejich fungování bez nutnosti doplňování provozními hmotami po dobu minimálně 72 hodin a vytvoření podmínek pro fungování zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy v případě dlouhodobého narušení dodávek elektrické energie.

V seznamu návrhů je také zajištění prostředků pro nouzové zásobování vodou, potravinami, pohonnými hmotami a dalším materiálem v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie na celém území hl. m. Prahy a zvýšení kapacit náhradních zdrojů elektrické energie mobilních operátorů pro zajištění spojení orgánů krizového řízení a fungování tísňové volání v případě velkoplošných výpadků dodávek elektrické energie.