sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Policie pomůže kamiony vytlačit z obcí, změnila názor

24.08.2014 15:46

 

Dopravní policie po tlaku veřejného ochránce práv podpoří snahu měst a obcí vytlačit kamiony z rozbitých okresních silnic na placené dálnice.

 

 

Dopravní policie po tlaku veřejného ochránce práv změnila názor a podpoří snahu měst a obcí vytlačit kamiony z rozbitých okresních silnic na placené dálnice.

Ke změně postoje policii přiměly dva případy šetřené ombudsmanem – jeden ze středočeské obce Lžovice a druhý z Přerova. V obou případech se řidiči kamionů snažili vyhnout placeným nebo frekventovaným silnicím a našli si objížďky po komunikacích nižších tříd. Ty už jsou kvůli provozu těžkých aut poničené.

Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia nyní přijalo závěr, že dopravním značením lze směřovat kamiony na dálnice a silnice prvních tříd, a to i tehdy, je-li jízda po těchto komunikacích zpoplatněna. Dopravní policie tak bude akceptovat značky zakazující vjezd kamionů do obcí, což původně nedělala. Tento nástroj by se měl využívat v případech záměrného vyhýbání se placeným úsekům dálnic a silnic první třídy.

 

Kam patří tranzitní doprava?

Původní stanovisko policie - po zahájení šetření kanceláře veřejného ochránce práv, na níž se obrátili obyvatelé Lžovic a Přerova – bylo jiné. Tvrdila, že silnice druhých tříd nejsou určeny jenom na dopravu mezi městy a obcemi, ale také pro tranzitní dopravu.

„Užívání pozemních komunikací lze za určitých okolností omezit, ovšem mělo by k tomu docházet skutečně jen ve výjimečných případech a z důvodu důležitého veřejného zájmu. Po odpadnutí důvodů by mělo být omezení zrušeno – například po opravě mostu, povrchu komunikace a podobně,“ uvedl v původním stanovisku pro veřejného ochránce práv ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Podle původního stanovisko policie je budování omezující dopravního značení pro řidiče kamionů nákladné a způsobuje také zmatky v chování řidičů. „Vznikají kolizní situace, dopravní nehody, případně se řidiči dostávají do míst, ze kterých pak nemohou bez pomoci vyjet,“ konstatoval Lerch.

Podle zástupce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka jsou ale pro tranzitní nákladní dopravu určeny primárně silnice první třídy, přičemž zákony nebrání snaze dostat kamiony ze silnic nižších tříd. Vedení tranzitních tras po „okreskách“ má být podle kanceláře ombudsmana dovoleno jenom v těch nejnutnějších situacích.

 

Podpora od ministerstva dopravy

„Pokud nastanou tak závažné důvody, kvůli nimž je dálková nákladní doprava záměrně – dopravním značením – svedena z dálnice či silnice první třídy na silnici nižší třídy, pak toto opatření může trvat jen po dobu, po kterou je náhradní komunikace schopná být alternativou,“ uvedl Křeček na základě případu z Přerova.

Přetíženou silnici první třídy vedoucí centrem města tam kamiony se souhlasem policie i dopravního odboru Olomouckého kraje objížděly okrajovými částmi města. Silnice v místní části Kozlovice už přitom byly v havarijním stavu. Průjezd kamionů však úřady zakázaly až po zahájení šetření ombudsmana.

Ombudsmana ve snaze omezit provoz kamionů na okresních silnicích podpořilo i ministerstvo dopravy. To už navíc chystá novelu zákona o pozemních komunikacích, která má na silnicích druhých a třetích tříd značkami omezit vjezd kamionů v případech, kdy nákladní auta skutečně objíždějí placené nebo frekventované úseky dálnic a rychlostních silnic.  Novela je už v připomínkovém řízení a na podzim by ji mohla projednat vláda.

 

zdroj: https://zpravy.aktualne.cz autor: Tomáš Fránek

 

—————

Zpět