sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Popis zeleného pásu

18.01.2015 14:06

Pás má sestávat z následujících částí:

 • Troja, trojské peřeje mají být vyhlášeny jako chráněné území, na území Troji je přirozený zelený pás
 • Vltava, Čimice, stávající zelený klín Drahaň-Troja je vytvářen údolími Čimického, Drahaňského a Bohnického potoka. Souvislá zeleň by měla kolem Vltavy pokračovat do Středočeského kraje
 • Dolní Chabry, Ďáblice, na území mohou vzniknout lesy, sportoviště nebo parky.
 • Březiněves, Čakovice: západně od Březiněvsi je plánován les, v okolí Čakovic mohou vzniknout lesy, sportoviště a parky.
 • Letňany, Kbely, Čakovice: mezi Kbely a Čakovicemi má být nové golfové hřiště a vzniká zde i les
 • Satalice: osa zeleně, lesní klín
 • Vítkov, vrchol zeleného klínu od Klánovic
 • Hrdlořezy, Kyje: propojení stávající zeleně lesy a loukami s Xaverovským hájem.
 • Xaverovský háj, Vinice: propojení klínu od Úval do Hrdlořez, u Vinice vzniká les a park
 • Klánovice - Čihadla, přírodní park zahrnující několik chráněných území. Přírodní pás má být rozšířen na sever k Horním Počernicím a na jih ke Škvorci.
 • Dubeč, Koloděje: existující zelený klín. Severovýchodně od Dubče mají vzniknout sportoviště.
 • Kolovraty: mají vzniknout lesy a zeleň směrem na Říčany.
 • Hostivařský lesopark, přírodní park Hostivař - Záběhlice, existující klín podél toku Botiče. Oblasti Trojmezí se týká politický spor o další využití.
 • Milíčovský les a Šeberov: má dojít k rozšíření zeleně směrem na Hrnčíře a Průhonice
 • Kunratický les: na východě má být propojen s Milíčovským lesem. Jižní stranou je napojen na komořanský pás
 • Michelský les – Vltava, zelený pás kolem Kunratického potoka
 • Komořanská rokle: existující pás navazující na středočeskou zeleň
 • Lipence – Zadní Kopanina, již existující pásu. Mezi Černošicemi a Kazínem má být lužní les.
 • Ořech, Holyně, Slivenec, Jinočany, Zbuzany: zeleň má být výrazně posílena o lesy i louky.
 • Prokopské a Dalejské údolí, existující klín
 • Motolský háj: parky Cibulka, Na Hliníku, Háje a Vidoule, lesy a chráněná území
 • Obora Hvězda
 • Hostivice, Zličín: propojení pražské a středočeské zeleně; západně od Zličína mohou být les, parky a sportoviště
 • Přední Kopanina, rozšíření zeleně na sever do Středočeského kraje
 • přírodní park Šárka, přirozený zelený klín
 • Suchdol, Horoměřice: zamýšlené propojení pražské a středočeské zeleně

 

—————

Zpět