sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Pouzení dle Nařízení vlády č.1/2008 Sb.

24.05.2014 09:14

Vstupní údaje

Jmenovité napětí: 400 kV

Maximální proud: 2 500 A

Fázového vodiče: 3 x 490-AL1/64-ST1A

Zemní lana: 2xAlFe185/31

Typ stožáru: Donau (celková výška 46 m)

 

Závěr

Bylo provedeno posouzení vedení 2x400 kV typ Donau s ohledem na hygienické požadavky Nařízení vlády č.1/2008 Sb. (včetně změn platných od 1.5.2010).
Minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí pro vedení 2x400 kV typ Donau je: 11,85 m.
Při dodržení minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí podél celého vedení není v žádném místě podél vedení 2x400 kV typ Donau překročena přípustná hodnota modifikované indukované proudové hustoty v lidském těle stanovené v Nařízení vlády č.1/2008 Sb.
Pro veškeré výpočty byl uvažován nejhorší možný případ tj. maximální zatížení vedení a z hlediska rozložení elektrického a magnetického pole nejhorší možný sled fází.

 

—————

Zpět