sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Práce na Metropolitním plánu se opět rozběhly

12.04.2015 16:45

Praha opět rozjíždí práce na Metropolitním plánu Prahy (tedy novém územním plánu). V dubnu se koná seminář, na nějž jsou pozváni zástupci MČ, poté se bude s jednotlivými městskými částmi projednávat aktuální etapa tvorby Metropolitního plánu. V uplynulém období zasílaly MČ tzv. Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí. Připomeňme si, jaké Teze zaslaly v r. 2013 Kolovraty -Teze_Kolovraty.pdf (1094633)

—————

Zpět