sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Praha 8 hostila setkání pražských cyklokoordinátorů

15.11.2015 08:07

 

Cyklokoordinátoři MČ se scházejí pravidelně, aby sdíleli své zkušenosti, vzdělávali se a spolupracovali.
 
Ve čtvrtek 12. 11. se v Grabově vile uskutečnilo již II. setkání cyklokoordinátorů pražských městských částí, které tentokrát zajišťoval ÚMČ Praha 8 pod záštitou starosty Petra Vilguse. Zúčastnili se zástupci patnácti pražských městských částí, magistrátní cyklokoordinátorka, národní cyklokoordinátor a několik dalších hostů, např. Petr Introvič z TSK.

Setkání zahájila prezentací cyklokoordinátorka Prahy 8 Hanka Tischerová. Ostatní se tak mohli dozvědět o všech novinkách a zajímavostech z oblasti cyklistiky na Praze 8. Některá místa byla dále diskutována, jiná poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní. Zmíněn byl také nový generel cyklistické dopravy a akční plán, který si městská část nechala nedávno zpracovat.

Magistrátní cyklokoordinátorka Sylva Švihelová hovořila o získávání dat a upozornila cykokoordinátory na několik zajímavých webových stránek, kde mohou najít užitečné informace z oblasti dopravy a cyklodopravy. Dále vysvětlila některé klíčové pojmy z oblasti plánování a vztahy mezi jednotlivými koncepčními dokumenty. Objasnila charakter a obsah územně plánovacích a analytických podkladů a územně plánovací dokumentace, jejichž zpracování je dáno zákonem.

Poslední část programu tvořily informace o magistrátních novinkách z cyklodopravy a následná diskuze nad nimi. Setkání probíhalo od 14 do 17 h.

Pražští cyklokordinátoři se scházejí pravidelně, aby sdíleli své zkušenosti, vzdělávali se a spolupracovali na rozvoji aktivní mobility v Praze. Další setkání se uskuteční na jaře a bude spojeno s krátkou cyklo-exkurzí po hostící městské části, kterou bude Praha 4.

 

—————

Zpět