sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Praha připravuje návrh nařízení omezující provoz Segway

01.06.2016 08:22

 

Městská rada dnes (31-5-2016) souhlasila se záměrem na vymezení míst v hlavním městě Praze, kde bude provozování osobního přepravníku - tzv. Segway – zakázáno. Záměr předložil na základě novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která umožňuje obcím formou nařízení taková místa vymezit, náměstek primátorky Petr Dolínek.

 

/zpráva z 20. jednání Rady hl. m. Prahy 31. května 2016/

„V souvislosti se změnou zákona jsme zpracovali několik variant, kterými by se v Praze vymezilo území zákazu na chodnících, stezkách pro cyklisty a chodce a v pěších a obytných zónách. Po projednání s Prahou 1, která eviduje nejvíce stížností na provoz Segway, byla vybrána varianta, která zahrnuje oblast Pražské památkové rezervace a přilehlého území, včetně lokality ohraničené ulicemi Legerova, Rumunská, náměstí Míru a Anglická,“ uvedl náměstek primátorky Dolínek.

„Jsem rád, že magistrát vyslyšel Prahu 1 a další městské části. Lidé, kteří nebydlí, nebo se nepohybují často v centru, si možná ani neuvědomují, jak velký problém Segway představují," řekl radní hlavního města Prahy Daniel Hodek.

Další variantou bylo vymezení té části Prahy, kam je zákaz vjezdu aut nad 3,5 tuny, případně zákaz vjezdu aut nad 6 tun. Třetí uvažovanou možností bylo vytvoření speciálního seznamu ulic a lokalit, kde by byl provoz Segway zakázán.

Možné varianty návrhu nařízení hlavního města Prahy a především rozsah míst, kde budou městské části doporučovat zákaz provozování osobních přepravníků, projedná náměstek primátorky Dolínek do poloviny června.

Podle rozhodnutí rady bude připomínkové řízení k návrhu nařízení, vnitřní i vnější, s ohledem na blížící se hlavní turistickou sezónu zkráceno na 15 dní. Hotový návrh by měl být radě předložen do konce června.

 

—————

Zpět