sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Přístavba školy - aktuální stav k listopadu 2014

14.11.2014 18:57
Situaci ohledně nepřidělení/přidělení dotace 7 milionů na výstavbu kontejnerového pavilonu základní školy jsme se věnovali již před časem. Jaká je současná situace ohledně této přístavby?
Na zhotovení modulového kontejneru byla vypsána 2 výběrová řízení: jedno na samotnou výstavbu modulů včetně základové desky a osazení, druhé na veškeré sítě. 
 
Jaká bude celková cena za výstavbu?
Zpočátku mluvilo o ceně za výstavbu pavilonu kolem 11 milionů, poté záhadně začala očekávaná  cena „růst“. Nejprve na necelých 13 mil., což tvrdil bývalý starosta p. Habart ještě v září:
„Podle posledních propočtů pro realizaci výstavby je třeba 12,7 mil. Kč včetně DPH. 7 mil. má MČ
k dispozici z účelově přidělené dotace magistrátu. Z toho vyplývá, že je třeba získat urychleně vlastní chybějící prostředky cca 5,7 mil. Kč.“ (bývalý starosta p. Habart, zápis ze zasedání ZMČ 25.9.2014).
 
Bohužel ani to není skutečná cena, kolik bude pavilon stát! Teď, po komunálních volbách, konečně víme: těch 12,7 mil. je cena bez inženýrských sítí, které budou stát více než další 3 miliony. Definitivní suma bude tedy téměř 16 milionů, a to ještě bez vybavení ! (které prý bude stát v nejúspornějším případě cca 500 tisíc, ale při realističtějším odhadu můžeme počítat další milion). Sakumprásk se tedy cena může vyšplhat klidně k 17 milionům, a to ještě jen, pokud půjde vše hladce, a nebude nutné navýšení z důvodu víceprací.  Z této pro naši obec astronomické částky bylo zažádáno o pouhých 7 milionů! A to za situace, kdy většinu potřebných peněz obec k dispozici ani nemá! Počítá se např. s budoucími částkami utrženými za prodeje nemovitostí, které se ještě nerealizovaly, a 2,5 mil. má obec získat také od developerské firmy BEMETT  jako úlitbu za odsouhlasené výjimky k veřejnosti nepřijatelné podobě výstavby (tento příspěvek je vázán na to, až firma obdrží veškerá povolení ke stavbě).
Pokud tedy vše dobře dopadne, potřebuje obec na dofinancování této stavby nějakých 10 milionů (pro představu – celkový roční rozpočet MČ Praha – Kolovraty se v posledních letech pohybuje kolem 14 milionů).
 
A kdy to bude postaveno?
Původní harmonogram počítal s tím, že škola bude postavena v zimních měsících. Teď je již jasné, že se tento termín rozhodně nestihne. Jednak se objevily komplikace ohledně přeložek sítí a také, jakmile poklesne teplota, nedají se některé stavební práce vykonávat. Pavilon tak bude stát až na jaře, předpoklad je někdy v dubnu čí květnu.
 
Proč se to stalo?
Nechci nijak zpochybňovat potřebnost přístavby základní školy, která jak všichni víme, praská ve švech. Známé jsou také peripetie a obstrukce ohledně získávání dotace ze strany Magistrátu, které způsobily tříměsíční zpoždění. Nicméně, co je zřejmé: Žádost o dotaci byla nesmyslně nízká, a to v situaci, kdy je městská část dlouhodobě podfinancovaná a nemá ani z čeho tvořit případné rezervy a úspory.  
 
Je třeba zdůraznit jednu věc. Žádost o dotaci i veškerá výběrová řízení dělalo předchozí vedení obce. Jsou to věci, které není nyní již možné změnit.
Nové vedení obce tedy dostalo pěkný dárek do svého startu. 
 

—————

Zpět