sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Proč jsem přijala funkci místostarostky

01.11.2014 11:34

V MČ Praha-Kolovraty máme opět 3 zástupce starosty. Jsou to funkce neuvolněné, tzn. místostarostové se této práci věnují vedle svého obvyklého zaměstnání. Jediný uvolněný zastupitel (tzn. vykonává funkci na plný úvazek) v naší MČ je starosta.

Tak vysoký počet místostarostů vzhledem k počtu obyvatel není příliš obvyklý. Jako smysluplnější model bych vnímala zastupitelstvo s radou, kde radní mají přiřazené své kompetence.  Bohužel náš návrh na zvýšení počtu členů zastupitelstva na 15, a tím zřídit radu MČ, minulé zastupitelstvo nepřijalo. Musíme tedy vycházet ze situace, kdy Kolovraty radu nemají a je potřeba rozumně rozdělit agendu, která je dosti rozsáhlá, v rámci vedení obce. Vzhledem k dané situaci a absenci rady jsme tedy počet tří místostarostů podpoříli.

V rámci povolebních jednání mi byla ze strany vítězů voleb, SNK Naše Kolovraty, nabídnuta funkce jedné ze 3 zástupců starosty, do níž by mě podpořili. Po zvážení všech okolností, které tato funkce s sebou přináší, jsem se rozhodla tuto funkci přijmout. Je mi jasné, že je to především závazek a spousta povinností. Zároveň moje možnost cokoli prosadit je samozřejmě limitována počtem mandátů, které jsme ve volbách získali. Avšak vzhledem k tomu, že se máme v mnoha věcech s SNK Naše Kolovraty (a v zásadních věcech doufám, že i napříč zastupitelstvem) obdobný názor, nejde tady tolik o politickou přetahovanou. Mohu nabídnout ve vedení obce určité zkušenosti a na některé třeba zas odlišný úhel pohledu. A proto si myslím, že účast v užším vedení obce má smysl.

Stanislava Bartošová 

 

—————

Zpět