sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Proč musejí Kolovraty žádat o půjčku a proč jsem tuto žádost podpořila

07.02.2015 21:15
 

MČ Praha-Kolovraty nechala zhotovit projekt na přístavbu tří tříd základní školy v podobě kontejnerového pavilonu. Projekt provází po stavební a technické stránce různé peripetie, některým se věnujeme jinde na těchto stránkách. Zde se věnuji finanční části věci.

Městská část požádala v roce 2014 ještě za předchozího vedení Magistrát o dotaci na tuto stavbu - ve výši 7 milionů Kč, s tím, že zbytek zafinancuje z vlastních zdrojů - tedy tak, jak to bylo prý "precizně" promyšleno: vyčerpá celý obecní účet, rozprodá to, co se ještě rozprodat dá, a použije úlitbu od developera za to, že vedení vyšlo vstříc při povolování naddimenzované výstavby. Tímto už nebudou mít Kolovraty do budoucna rezervu vůbec žádnou.

Dotaci ve výši 7 milionů MČ po složitých peripetiích od Magistrátu dostala. Částka na výstavbu školy byla počítána původně na 11 milionů. Postupně se tato částka ukázala jako zcela podhodnocená. Ještě před volbami proběhla výběrová řízení, byly uzavřeny smlouvy se stavebními firmami - a ejhle! částka na výstavbu se zcela nenápadně a neočekávaně vyšplhala na milionů šestnáct! To znamená, že obec musí z vlastních zdrojů doplatit 9 milionů, a to v situaci, kdy se celý roční rozpočet pohybuje kolem 14 milionů. A rezervy nejsou!

Nové vedení obce bylo postaveno před tuto předem rozehranou situaci - téměř okamžitě sehnat 9 milionů na doplacení stavebních prací a kontejnerového pavilonu školy z vlastních zdrojů. Takové peníze na účtě nejsou a okamžitě určitě nebudou. Zaplatit se však musí včas. 

V takové situaci se jeví možnost požádat Magistrát o bezúročnou půjčku ve výši 6 milionů jako v podstatě jediné vhodné a možné řešení. Tím Kolovraty aspoň získají čas situaci řešit.

Nejsem sice rozhodně příznivce půjček a v hopodaření obce preferuji vyrovnaný rozpočet. Protože v této situaci žádné jiné vhodné řešení není, návrh podat žádost o půjčku jsem na zasedání Zastupitelstva podpořila.

  

—————

Zpět