sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Prodloužení podchodů v železniční stanici Praha hl.n.

01.07.2018 08:00

 

Mimo již započaté stavby „Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 2.část“ má v roce 2019 začít již mnoho let toužebně očekávaná stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ s předpokládaným nákladem 668 milionů korun a předpokládaným spolufinancováním z Operačního programu Doprava 2. (OPD 2.).

Po mnoha letech snah tak konečně dojde k pěšímu propojení dnešních městských částí Prahy 1, 2 a 3 (Nového Města, Vinohrad a Žižkova) pro cestující z těchto lokalit využívající dráhu a stanici metra „C“ Hlavní nádraží.

Hlavní soubory stavby:

  • přístavba severního podchodu – zahrnuje prodloužení podchodu o 32,5 m a objekt pro eskalátory a výtah
  • stavba komunikací pro pěší – chodníky směr ulice Seifertova a Španělská od prodlouženého podchodu
  • stavba nosné konstrukce eskalátorů se zastřešením do výškové úrovně administrativního centra Churchill Square (ve výstavbě) – výškový rozdíl přibližně 9,5 m 
  • stavba objektu schodiště a výtahové šachty u křižovatky ulic Mánesova a Španělská – výškový rozdíl přibližně 14,5 m
  • přístavba konzolového chodníku k opěrné stěně podél ulice Legerova – šíře chodníku bude 2 m a délka 186,5 m
  • 28 ks sloupů veřejného osvětlení podél komunikací pro pěší výšky 8 m a 1 ks osvětlovací věže výšky 20 m
  • rozšíření a úprava pojížděné komunikace podél ulice Legerova
  • 2 ks stožárů trakčního vedení (TV) výšky 11 m a 9 ks stožárů TV dočasných výšky 10 m

Kvůli stavbě prodloužení podchodů bude muset být přeložen kolektor se sdělovacími, zabezpečovacími a silovými kabely, kvůli čemuž bude postavena dočasná stavba v podobě provizorní haly o rozměrech cca 33 x 24 x 7,4 m.  Přeloženy budou i trasy elektrických vedení nízkého i vysokého napětí. Dalšími dočasnými stavbami budou rovněž i železniční těleso koleje č. 40b a nástupiště délky 50 m a šířky 3 m u koleje č. 34. V rámci souboru „Úprava nástupišť č. 5, 6 a 7“ budou rekonstruovány eskalátory, opraveno zastřešení, podhledy a vyměněno osvětlení.

Východy z prodlouženého podchodu tak budou – jak patrno z výše uvedených faktů – v ulicích Seifertova – při cestě na Žižkov a na křižovatce ulic Mánesova a Španělská při cestě na Vinohrady. Způsob prodloužení podchodu umožní v budoucnu rozšíření železniční stanice o další ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 32 a 34.

V roce 2019 by se mělo začít stavět pravděpodobně jenom vlastní prodloužení severního podchodu s navazujícím chodníkem k CR City.

Nástupiště 5, 6 a 7 si patrně počkají na dokončení Vršovic kvůli kumulaci výluk v souvislosti se stavbou modernizace trati z Hostivaře do Vršovic, pak by měla projít celkovou renovací (žulový povrch, zastřešení, eskalátory).

Chodník podél Legerovy má zadanou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), prochází fázemi hledání funkčního technického návrhu a koordinace s jinými záměry, ale snad na něj v dohledné době také dojde.

Naopak přístup na roh Španělské a Mánesovy se od původní vize dlouhého visutého šikmého chodníku (viz obrázky) posunul k návrhu baterie výtahů se schodištěm (viz text), nicméně jak přesné místo tohoto napojení, tak i technické řešení asi ještě dozná změn a teď je spíše věcí vzdálenějšího výhledu.

 

—————

Zpět