sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Program jednání ZMČ Praha-Kolovraty na 20.5.2015

17.05.2015 23:22

4. zasedání roku 2015 zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty se koná ve středu 20. května 2015 od 19. hod., v zasedací místnosti úřadu městské části.

1) K zápisu z 3. zasedání roku 2015 – ověřovatelé pí Švecová, p. Kolář
2) Ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha – Kolovraty sestavených k 31. 12. 2014 - pí Stibůrková
3) Ke schvalování účetní závěrky MČ Praha – Kolovraty sestavené k 31. 12. 2014 – pí Stibůrková
4) K rozboru hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. čtvrtletí roku 2015 - pí Stibůrková
5) Informace o rozpočtových opatřeních MČ Praha – Kolovraty za měsíc 4/2015 – pí Stibůrková
6) K rozpočtovým opatřením MČ Praha – Kolovraty – pí Stibůrková
7) Revokace usnesení ZMČ č. 27/2014 – prodej BJ v domě č. p. 115 předem určenému kupci p. Jirátkovi – starosta
8) Revokace usnesení ZMČ č. 38/2014 – záměr prodeje BJ v domě č. p. 115 předem určenému kupci manželům Vlčínským – starosta
9) Ke svěření tzv. „zbytkových“ obecních pozemků do správy MČ Praha - Kolovraty v Tehovičkách – pí Bartošová
10) Zpráva o činnosti starosty od 23. 10. 2014 do 30. 4. 2015 – starosta
11) Zpráva kontrolního výboru za období 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015 - pí Švecová
12) Různé

Pro pořádek připomínáme, že všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Jednání probíhá podle Jednacího řádu ZMČ. 

 

—————

Zpět