sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Program jednání ZMČ Praha-Kolovraty na 25.2.2015

21.02.2015 16:13

2. zasedání roku 2015 zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty se koná ve středu 25. února 2015 od 19. hod., v zasedací místnosti úřadu městské části.
 

1) K zápisu z 1. zasedání roku 2015 – ověřovatelé pí Švecová, p. Kolář
2) Změna Jednacího řádu zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty – pí Bartošová, zástupce starosty
3) Rozpočet MČ Praha – Kolovraty na rok 2015 – pí Stibůrková, předsedkyně FV
4) K poskytnutí grantových příspěvků v rámci Kolovratských grantových programů v 1. kole 2015 – pí Růžičková, předsedkyně GK
5) Schválení vstupu MČ Praha – Kolovraty do zájmového sdružení právnických osob - Svazu městských částí hlavního města Prahy - starosta
6) K zajištění financování investiční akce „Výstavby nového objektu ZŠ“ - pí Stibůrková, předsedkyně FV
7) Různé

 

Pro pořádek připomínáme, že všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Jednání probíhá podle Jednacího řádu ZMČ.
 

—————

Zpět