sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Program jednání ZMČ Praha-Kolovraty na 28.1.2015

24.01.2015 07:32

1. zasedání roku 2015 zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty se koná ve středu 28. ledna 2015 od 19. hod., v zasedací místnosti úřadu městské části.
 

1) K zápisu z 10. zasedání roku 2014 – ověřovatelé Pí Růžičková, p. Procházka
2) K rozpočtovým opatřením MČ Praha – Kolovraty – p. Šusta
3) K žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu HMP - starosta p. Klecanda
4) K pověření zástupců starosty ověřováním doložky podle § 43 zákona o hl. m. Praze – starosta Mgr. Klecanda
5) Různé

 

Pro pořádek připomínáme, že všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Jednání probíhá podle Jednacího řádu ZMČ.
 

 

—————

Zpět