sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Program jednání ZMČ Praha-Kolovraty na 8.4.2015

04.04.2015 05:51

3. zasedání roku 2015 zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty (ZMČ) se koná ve středu 8. dubna 2015 od 19. hod.,v zasedací místnosti úřadu městské části.
 

1) K zápisu z 2. zasedání roku 2015 – ověřovatelé pí Švecová, p. Procházka
2) K rozboru hospodaření MČ Praha – Kolovraty za rok 2014 – pí Stibůrková
3) Informace o rozpočtových opatřeních za 3/2015 – starosta
4) K volbě předsedkyně redakční rady KZ – pí Čuřínová
5) Ke schválení majetkového převodu – prodeji obecního pozemku parc. č.474 dílu „d“ v k. ú. Kolovraty předem určenému kupci – pí Bartošová
6) Ke zveřejňování smluv uzavíraných MČ Praha – Kolovraty – pí Bartošová
7) Revokace usnesení ZMČ č. 9/2014 – „Zásady pro prodej bytů městské části Praha – Kolovraty“ – starosta
8) Revokace usnesení ZMČ č. 27/2014 – prodej BJ v domě č. p. 115 předem určenému kupci – starosta
9) Revokace usnesení ZMČ č. 38/2014 – záměr prodeje BJ v domě č. p.115 předem určenému kupci – starosta
10) Zrušení usnesení ZMČ č. 22/2008 a 23/2008 – návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy – k. ú. Kolovraty a Lipany – p. Procházka
11) Zrušení usnesení ZMČ č. 5/2015 a úprava jednacího řádu ZMČ Praha – Kolovraty – p. Procházka
12) Pověření starosty předložením pololetní zprávy o činnosti starosty – p. Procházka
13) Různé
 

Všechna zasedání jsou veřejná, z jednání je pořizován zápis i zvukový záznam.
Zápis je zveřejněn na úřední desce úřadu, případně jej lze získat u tajemnice úřadu.

 

—————

Zpět