sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Prohlášení náměstka primátora pro infrastrukturu Jiřího Nouzy

25.11.2014 10:31

Termín otevření tunelového komplexu Blanka je kvůli neplnění úkolů společnosti  ČKD DIZ, a.s., v ohrožení.

Avizovaný termín pro otevření tunelového komplexu Blanka, který byl předběžně stanoven na 2. prosince, je kvůli dodavatelské firmě ČKD DIZ, a.s., a odstoupení dvou arbitrů v rozhodčím soudu se společností IDS, a.s., v ohrožení.

Společnost ČKD DIZ, a.s., měla za úkol do dnešního dne dodat Magistrátu hlavního města Prahy analýzu, ze které vyplyne nutný rozsah výměny poškozených kabelů tak, aby byly splněny podmínky dané smluvním vztahem. Tuto analýzu, na základě které by byl stanoven následný harmonogram dodatečných prací, však příslušný odbor MHMP neobdržel a neobdržel je ani náměstek zodpovědný za infrastrukturu Jiří Nouza. 

„Na základě těchto skutečností bohužel nejsem schopen garantovat otevření tunelu Blanka dne 2. prosince, a to bez ohledu na to, že bych disponoval jakýmkoliv oficiálním vyjádřením od zmíněných dodavatelů,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Do dnešního dne příslušný odbor MHMP rovněž neobdržel žádné jiné zdůvodnění, proč na posledním jednání rozhodčího soudu se společností IDS, a.s., odstoupili dva rozhodci, než které bylo uvedeno v zápise z jednání před rozhodčím soudem.

„Tyto dvě skutečnosti tak zásadně ovlivňují určení dalšího harmonogramu a do doby, než obdržíme požadovanou analýzu společnosti  ČKD DIZ, a.s., tak nejsme schopni garantovat splnění prosincového termínu,“ dodal náměstek Jiří Nouza.

 

—————

Zpět