sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Projednání technické novely Pražských stavebních předpisů

20.02.2015 09:16

Pražští radní rozhodli, že budou ihned zahájeny práce na dvou novelách Pražských stavebních předpisů. První z nich je technická novela, která již byla předběžně dohodnuta s MMR. Dnes bylo zahájeno její projednávání.

 

Návrh technické novely PSP se projednává od 20. února do 6. března 2015

Doručení připomínek je možné elektronicky na adresu psp@ipr.praha.eu, případně písemně na adresu: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57,12800, Praha 2, označené zkratkou „PSP“.

Oznámení o projednání návrhu technické novely - ke stažení (0,3 MB | PDF)

Podle čl. 3 odst. 1 Pravidel pro přípravu návrhů obecných závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy projednává návrh technické novely její zpracovatel, tedy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Předmět projednání - ke stažení (2,0 MB | PDF)

Konsolidovaný návrh technické novely PSP (nového nařízení), který je úplným navrhovaným zněním, a který je předmětem tohoto projednání.

Přehled změn technické novely - ke stažení (0,3 | PDF)

Přehled změn oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP), který je úplným soupisem změn, jež jsou předmětem projednávané technické novely.

Technická novela nařízení je zjednáním nápravy ve smyslu bodu II. rozhodnutí MMR čj. 830/2015 z 16. ledna 2015 a předmětem technické novely je reakce na výtky Ministerstva pro místní rozvoj ve výše citovaném rozhodnutí.

Rada hl. m. Prahy z důvodu urgentní potřeby řešit nastalou krizovou situaci v uplatňování stavebního práva v hl. m. Praze rozhodla svým usnesením č. 259 ze 17. února 2015 o zkrácení lhůty projednání technické novely PSP na 15 dnů.

Současně zahajujeme práce na věcné novele PSP, jejíž návrh bude dokončen v průběhu dubna. Předpokládáme, že poté bude projednáván v takové lhůtě, aby měl každý dostatek času se s věcnou novelou seznámit tak, aby mohl uplatnit své připomínky. Předpokládáme, že věcná novela PSP bude projednávána v květnu - červnu tohoto roku.

 

—————

Zpět