sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Registrované významné krajinné prvky hl.m.Prahy

28.06.2015 09:36

 

Pořadové číslo 

Název  

Katastrální území

1

Čertův vršek

Libeň

2

Botanické zahrada UK

Nové Město

3

Středisko služeb Hostivař

Hostivař

4

K Vrtilce

Písnice

5

Křídový výchoz Na Vrchách

Běchovice

6

Zamokřená louka u Golfu

Běchovice

7

Remízek u Stacha

Běchovice

8

Step nad golfovým hřištěm

Jinonice

9

Mokřady u paloučku

Stodůlky

10

Topoly Červenomlýnského potoka

Miškovice

11

Skalní útvar u Podolského profilu

Podolí

12

Společenstva křídových pramenů

Pod Císařkou

Smíchov

13

Mokřady Triangl

Hostivař

14

Nivní porosty v Dubinách

Kunratice

15

Řepská step

Řepy

16

Kolovratské vlhké louky

Kolovraty

17

Společenstvo písnických vlhkých

luk U Safiny

Písnice

18

Lesopark Pod Kuliškou

Dejvice

19

Skalní výchoz v Dolních Chabrech

s výskytem křivatce českého

Dolní Chabry

20

Lesostep Na Farkáně

Radlice

21

Podmáčené louky v prameništi

Svépravického potoka

Horní Počernice

22

Stepní trávníky a lesostep

nad Sklenářkou

Trója

23

Step v Řeporyjích

Stodůlky

24

Podmáčená louka pod rybníkem

Jordánek

Šeberov

25

Černá strouha

Vysočany

26

Mokřad Běchovického potoka

Běchovice

27

Vyšehradská skála

Vyšehrad

 

—————

Zpět