sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Regulace reklamy

20.09.2014 10:19

Reklama do města patří, ale musí být kultivovaná. PSP proto zavádí podrobnou a především systematickou regulaci reklamních zařízení ve městě. Stanovuje požadavky na reklamu na fasádách domů, omezuje reklamu na střechách a ve veřejných prostranstvích. Stanovuje maximální rozměry jednotlivých panelů a plošná omezení.

Omezení billboardů

Zvláštní pozornost věnují PSP samostatně stojícím reklamám, tedy billboardům. Ty degradují podobu veřejných prostranství a navíc svým měřítkem, přizpůsobeným rychle projíždějícím automobilům, neodpovídají umístění v městském prostředí. Většina evropských měst jejich umisťování velmi striktně omezuje.

Pražské stavební předpisy navrhly několik různě přísných variant regulace billboardů. Schválena byla nakonec první varianta, která v zastavitelném území zcela vylučuje umisťování velkoformátových konstrukcí o ploše nad 6 m2. Po výrazném omezení dlouho volá odborná veřejnost, během projednání návrhu se takto vyjádřily jednotlivé městské časti (v poměru 14 ku 4 pro přísnější omezení) a odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro přísnější omezení se vyslovila také Metropolitní ozvučná deska na jaře 2014.

Podrobné informace lze nalézt v odůvodnění k § 77 - 82 (viz dokumenty ke stažení)

 

—————

Zpět