sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Rekonstrukce stanice Praha-Hostivař se blíží k svému finále

22.05.2016 07:51

 

Ve čtvrtek 12.5.2016 proběhlo závěrečné měření pevných částí trakčního vedení, takzvaná „rychlá pantografová zkouška“, při které souprava měřícího vlaku projede měřené úseky maximální traťovou rychlostí, navýšenou o 10%. V případě, že zkouška proběhne bez závad, je následně povolena jízda vlaků projektovanou rychlostí.

Stále probíhají závěrečné práce jak v kolejišti, tak i v jeho okolí. Na trakčním vedení ve vedlejších kolejích jsou měněna laníčka mezi nosným lanem a trolejovým drátem za definitivní (tzv. „laníčkování“), původní výpravní budova dostává novou fasádu, dokončováno je odvodnění, protihlukové stěny a postupně je kolejiště a okolí uklízeno a rovnáno do definitivní podoby.

 

Hlavní práce na stavbě "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I.část - ŽST Praha Hostivař" byly završeny v dubnu 2016. Do provozu byly předány všechny koleje, trakční vedení a definitivní zabezpečovací zařízení. K úplnému dokončení tak zbývají již jen dílčí práce, které nesouvisí přímo s železničním provozem, např.:

  • protihlukové stěny, chybí doplnit pouze několik úseků, na začátku června ve výlukách 1.koleje se osadí zbývající část na opěrné zdi ve směru na Prahu; o nátěrech bylo zmínka v minulém článku;
  • oplocení, v určených místech (kde není PHS) se realizuje na hranici drážního pozemku plot;
  • zpevněné plochy u kolejí 3a a 3b jsou téměř dokončeny, zbývají osadit brány u vjezdů z ulice U Hostivařského nádraží (4ks);
  • dokončení úprav výpravní budovy, byla obnovena fasáda, vyměněna některá okna, opravena dlažba a chystá se instalace def.zábradlí podél 3.koleje; výpravní budova by zasluhovala mnohem větší opravu, jako jedna z možností budoucího využití se rýsuje spisovna Drážního úřadu;
  • zpevněný příkop podél ulice Za Drahou;
  • definitivní terénní a zahradnické úpravy, týká se ploch mezi kolejištěm a ulicí U Hostivařského nádraží, okolo technologické budovy, mezi PHS a dětským hřištěm a dalších;
  • výsadba stromů náhradní výsadby dle instrukcí MČ Praha 15;
  • vyspravení komunikací poškozených stavbou dle dohody s TSK, součástí bude i vytržení nepotřebných přejezdů bývalých vleček v ulici U Pekáren a Dolnoměcholupská.


Důležitým závěrečným úkolem je definitivní přeložení vodovodů v km 177,1, které bude provádět PVK 7.-8. a 21.-22. června. Poté už by stavba měla být definitivně vyklizena a z hlediska realizační části dokončena. 

 

—————

Zpět