sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Reportéři ČT - čtyřikrát okradení skauti

07.05.2016 15:20

 

Minulý týden se hodně mluvilo o skautech, kterým policista zabránil zpívat hymnu na hradním nádvoří. Bez veřejného zájmu mnoho let zůstává, jak skauti přišli o dům s pozemky v hodnotě desítek milionů korun.

 

Areál Prknovka v Kolovratech u Prahy na ně převedla vláda v roce 1998, jenže pak přišel klasický trik – majetek spadl do konkursu dřív, než si ho skauti převzali, a je navždy nedobytný. Ani soudy skautům nepomohly.

V reportáži Jany Neumannové ukazujeme, že to zdaleka nebyl jediný případ, jak Fond dětí a mládeže zacházel ze svěřenými nemovitostmi v hodnotě stovek milionů korun.

Na videozáznam pořadu se podívejte zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240016/video/468914

 

A nebo zde je přepis

 

4x okradení skauti
           
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Minulý týden se hodně mluvilo o skautech, kterým policista zabránil zpívat hymnu na hradním nádvoří. Bez veřejného zájmu mnoho let zůstává, jak skauti přišli o dům s pozemky v hodnotě desítek milionů korun. Areál Prknovka v Kolovratech u Prahy na ně převedla vláda v roce 1998, jenže pak přišel klasický trik. Majetek spadl do konkursu dřív, než si ho skauti převzali, a je navždy nedobytný. Ani soudy skautům nepomohly. V reportáži Jany Neumannové ukazujeme, že to zdaleka nebyl jediný případ, jak Fond dětí a mládeže zacházel se svěřenými nemovitostmi v hodnotě stovek milionů korun.

osoba
--------------------
Příprava na nástup. Vlajce hleď. Vlajku vztyč.

/ Ukázka /

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Skauti byli vždycky chudý, že, ale to vždycky oddíl si postavil klubovnu.

Milan ŽALOUDEK, bývalý vůdce oddílu pražská Dvojka
--------------------
Tak, je to pro mě kus života, kterej jsme strávili ve skautským oddíle. S tím oddílem i skautským střediskem jsme na Prknovku jezdili.

Martin ŠEBEK, syn správce areálu
--------------------
Bylo to opravdu jako naplňující. Spousta těch dětí má z toho zážitky doteď. A vždycky když se sejdem, tak říkají, jo, to mi tak dalo věcí.

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Spolupracovali s námi dokonce německý skauti, dávali, chodili tam pracovat. Jo, ten vtip je, že si tam taky každej musí trošku máknout. Byla tam spravená střecha, což se pak ukázalo jako velice špatné, protože v tu ránu kolem toho začali kroužit supi.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Bývalý skautský areál Prknovka v pražských Kolovratech svou skautskou éru ukončil. Doby, kdy se tu mohly bezpečně prohánět děti, jsou nenávratně pryč. Nyní je areál v dražbě. Začala jsem pátrat po tom, jak je to možné. Stát totiž Prknovku skautům dal už v roce 1998. Co se tedy stalo, že jim nyní nepatří?

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
Skautská organizace přišla o svůj majetek vlastně třikrát. Poprvé to bylo v roce 1940, kdy majetek skautům zabavili Němci, když rozehnali vlastně skauty poprvé.

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Někdo to spočítal. Když nám to Němci sebrali, tak to, tak to by mělo hodnotu pětadvacet milionů ubohejch. Ono to dneska vypadá jako almužna, ale to byly předmnichovský koruny, že.

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
Po roce 1990 spousta z těchhle těch prostor byla zničena, měli je třetí majitelé, nebylo je možné vrátit. A tak jsme hledali možnosti, kde by se dalo skautovat, protože skautů po roce 90 bylo kolem devadesáti tisíc. Ty děti se neměly kde scházet.

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Získali jsme něco z Fondu dětí a mládeže, takže třeba jsme dostávali objekty, o které jsme žádali, ještě byly v docela dobrým stavu, přinejmenším do nich nepršelo, a dostávali jsme zříceniny.

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
Tak, jednou z těch nemovitostí, která vlastně, o kterou se Junák staral nebo která mu patřila, tak byla i skautská základna Prknovka v Kolovratech, která je vlastně nesmírně cenná tím, že kolem sebe má jako velký park nebo, nebo velkou zahradu, a kde se dá tábořit, kde se dají dělat aktivity s dětma, je to tam bezpečný.

Antonín KLECANDA, starosta městské části Kolovraty /SNK/
--------------------
Stojíme uprostřed táborového kruhu. Jsou tady napevno udělány stany pro třicet dětí. Mimo těch stanů tady ještě uprostřed byl stožár, kde visela národní vlajka České republiky plus vlajka skautská.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Stát slíbil areál skautům. Na vlastní náklady jej začali dávat dohromady. Původní vila byla zřícenina.

Martin ŠEBEK, syn správce areálu
--------------------
"Já s Vodníkem a Robinem začínáme likvidovat podlahu v druhé přízemní hale. Lucka uklízí kuchyň a instalatéři pokládají kanalizaci."

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Jsou to skauti a skautky, a ti si tam taky jdou máknout. Samozřejmě. A kupodivu nesedí u obrazovce.

Martin ŠEBEK, syn správce areálu
--------------------
"Před odjezdem zazdívám otvory ve zdech okolo kanalizačních rour a Robin, Vodník a Lucka začínají příkopy zasypávat."

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Nám jde o to, aby ty kluci a holky prožili hezký ka..., dětství, hezký chlapectví, aby navázali kamarádství, aby se naučili pracovat v týmu.

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
Tahle ta nemovitost patřila do Fondu dětí a mládeže a byla zakotvena do společnosti CKM. V roce 98 se vláda usnesla, že ta nemovitost bude převedena a bude předána skautům. A tam vlastně pak se to zadrhlo.

Martin ŠEBEK, syn správce areálu
--------------------
"Čas plynul a my jsme si mysleli, že zákon bude naplněn během několika dní. Ale stále nic."

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Fakticky v té době Prknovku vlastnila státní akciová společnost Cestovní kancelář mládeže. Ta ji měla na základě usnesení vlády předat skautům. Co se tedy stalo?

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
Převod vlastně byl velmi složitý. Na začátku tady jsme měli Cestovní kancelář mládeže, která vlastnila Prknovku, a tady máme skauty, na který se to má převíst. A z nepochopitelných důvodů se ale do toho procesu vložil Fond dětí a mládeže, který, na který se to mělo převíst. Fond to měl zapsat na katastru na sebe nejdřív a pak to měl přepsat na skauty. Takže takováhle složitá transakce. Ale při převodu tady mezi CKM a Fondem dětí a mládeže Fond udělal formální chybu. Během té doby CKMka spadla do konkurzu, tady nastal konkurz, konkurz, a katastr nedokončil ten zápis, a tudíž díky tomu vlastně to ke skautům nikdy nedoputovalo.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
O tom, že Prknovku mají dostat skauti, rozhodla v roce 1998 vláda Josefa Tošovského. Ta ale krátce nato skončila. Skauti se o areál více než patnáct let soudili. Podpořil je i stát.

Radek LEŽATKA, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------
My jsme se snažili přesvědčit jak městský soud, tak Vrchní soud, tak nakonec i Nejvyšší soud o tom, že předmětné pozemky nepatřily do konkursní podstaty úpadce, tedy CKM, a.s. Bohužel žádný z těchto soudů nám nedal za pravdu, a bohužel ani tím pádem jsme nezískali tyto pozemky pro skauty.

Věra MOTLITBOVÁ, soudkyně Městského soudu v Praze
--------------------
Darovací smlouva, kterou uzavíralo CKM s Fondem dětí a mládeže, byla platná, uzavřená podle pravidel. Vzhledem ke konkurzu, který byl prohlášen na majetek CKM, mají přednost konkurzní věřitelé.

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
My jsme v tom neuměli chodit. Vždyť nás to netěšilo. My jsme to nechtěli dělat, nějaký lobbování a vysedávání ve sněmovnách a jednání s poslanci a ...

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Příběh Prknovky nás vrací do devadesátých let. Tehdy se likvidoval majetek bývalého Socialistického svazu mládeže. Ten měl i nadále sloužit dětem. Dnes se mohu podívat na to, komu skutečně po letech slouží.

Jiří NAVRÁTIL, místostarosta Junák - český skaut
--------------------
Ten Fond dětí a mládeže se odhadoval, já myslím, že to bylo podceněný, že má ten, disponuje majetkem v hodnotě dvou miliard. Mládež něco z toho dostala. Řekněme tři sta milionů nakonec. Ovšem po mnohých letech.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Mluvili jsme už o bývalé Cestovní kanceláři mládeže. Právě v ní byla zařazena i Prknovka.

Miroslav PROKEŠ, bývalý člen výboru FOndu dětí a mládeže
--------------------
Cestovní kancelář mládeže družovala různé turistické objekty, tady zejména hotel Globus v Praze-Roztylech, hotely Alice a Krakonoš v Mariánských Lázních a Karlových Varech.

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
No, a v roce 9..., 1998 Fond dětí a mládeže naprosto překvapivě prodal CKMku za velmi podivných okolností.

Miroslav PROKEŠ, bývalý člen výboru FOndu dětí a mládeže
--------------------
NO, Bylo řečeno, že její hodnota padá, ta její tržní hodnota už upadla do záporných čísel, a že můžeme být rádi jako výbor Fondu dětí a mládeže, když se prodá za ty nabízené čtyři miliony korun.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Cestovní kancelář mládeže koupil za čtyři miliony korun podnikatel Jiří Neužil. Byly v ní sice vysoké dluhy, ale také veliký majetek. Kromě Prknovky několik hotelů. Vyjela jsem se na ně podívat. Nejprve jsem jela do Karlových Varů navštívit hotel Alice. Do Harrachova hotel Fit Fun a nakonec do Prahy hotel Globus. Tyto hotely měly podle dokumentů, které mám k dispozici, hodnotu minimálně dvě stě deset milionů korun. Co se tedy s nimi stalo?

Josef VÝPRACHTICKÝ, starosta Junák - český skaut
--------------------
CKMka byla během velmi krátký doby byla vlastně připravena o veškerý majetky, byly z ní vyvedeny veškerý majetky, a byla poslána do konkurzu.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Podívám se nejdřív na hotel Alice a Fit Fun. Už vím, že oba hotely mají dávno nového majitele. Na katastru nemovitostí jsou uloženy kupní smlouvy, podle nichž je Jiří Neužil prodal celkem za čtyřicet milionů korun. Peníze z prodeje by tak měly být v konkurzní podstatě firmy CKM. Ale nejsou.

redaktor /citace. Jaromír ZAPLETAL, správce konkurzní podstaty CKM/
--------------------
"Kupní cena se do majetku společnosti nikdy nedostala. Podle našich informací byla kupní cena započtena proti závazkům prodávající společnosti. Nový majitel hotely převedl bez prodlení na třetí osobu."

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Chtěla jsem vědět, o jakou půjčku se mělo jednat. Existuje o ní nějaký dokument? Snažila jsem se v konkurzním spise najít smlouvu, která by dluh dokazovala.
Smlouvu o půjčce jsme ale tady, u Městského soudu v Praze, nenašli.

redaktor /citace. Jaromír ZAPLETAL, správce konkurzní podstaty CKM/
--------------------
"V tomto případě jsme dostali smlouvu o půjčce, jež byla proti kupní ceně započtena, k nahlédnutí prostřednictvím právního zástupce."

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Jednoduše řečeno, ve firmě, kterou Fond dětí a mládeže prodal za čtyři miliony korun, zůstaly pouze dluhy. Lukrativní majetek v hodnotě mnoha desítek milionů korun nový majitel prodal. Co se stalo s penězi, není jasné. Do konkurzu spadlo pouze zhruba třicet milionů korun za prodej hotelu Globus. Jeho hodnota ale byla odhadnuta na sto deset milionů korun. Vypravila jsem se za člověkem, který hotely prodával. Je to Jiří Neužil. Rozhovor přes svého právníka odmítl. Jeho firmy sídlí na adrese, kde nikdo na zvonění nereaguje, a je zde dalších zhruba sto padesát jiných společností. Ostatně už v minulosti na žádosti o rozhovor nereagoval.

redaktor pořadu Klekánice /9. 2. 2000/
--------------------
Dobrý den, je tam, prosím vás, pan Neužil?

osoba /9. 2. 2000/
--------------------
Ne, prosím.

redaktor pořadu Klekánice /9. 2. 2000/
--------------------
A můžete mi poradit, na, kde bych ho sehnal? Nemá nějaký mobil nebo něco?

osoba /9. 2. 2000/
--------------------
No, to těžko.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Jiřího Neužila ale známe i z jiné kauzy. Reportéři ČT o něm točili v případu dálničních odpočívadel. Tehdy skončil ve vazbě. Jeho firma si měla od státu výhodně pronajmout pozemky pod benzinovými pumpami. Ty měla následně se ziskem pronajímat. Případ byl ale nakonec odložen. Také v kauze prodejů hotelů a areálu Prknovka nebyl nikdo potrestán.

Miroslav PROKEŠ, bývalý člen výboru FOndu dětí a mládeže
--------------------
Byla to divoká devadesátá privatizační léta, takže některé privatizace šly podle, podle pravidel, ale bohužel teda jiné šly do kapes soukromníků, a ti dneska si z toho majetku, který měl sloužit dětem a mládeži, dobře žijí.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Vypadá to jako typický český Kocourkov. Fond dětí a mládeže prodal firmu CKM. Když se ukázalo, že nový majitel vyvádí lukrativní majetek a nechává jen dluhy, chtěl Fond podat trestní oznámení a samotný prodej zneplatnit. Dřív, než se to stalo, ale poslanci Fond dětí a mládeže zrušili. V konkurzu tak zůstala jen skautská Prknovka.

Antonín KLECANDA, starosta městské části Kolovraty /SNK/
--------------------
Nedovedu si představit, že by z toho někdo chtěl udělat nějaké soukromé zařízení á la penzion, hotel a podobně.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Nyní je Prknovka nabízena v dražbě.

Antonín KLECANDA, starosta městské části Kolovraty /SNK/
--------------------
Já chodím na ty prohlídky, abych těm zájemcům vysvětlil, co je v územním plánu, protože mnozí ty zájemci si myslí, že tady něco postaví. Ale územní plán hovoří jasně, tady je všude v okolí les. My jako městská část nedopustíme změnu toho územního plánu. Nikdy s ní nebudem souhlasit a jakékoliv takovéto návrhy smeteme ze stolu.

Milan ŽALOUDEK, bývalý vůdce oddílu pražská Dvojka
--------------------
Nejenom ty děti, který tady pracovaly, ale ty i ty, který sem jezdily a mají na to nějaký krásný vzpomínky, tak ten závěr vlastně je takovej hodně, hodně hořkej.

osoba
--------------------
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven sloužit vlasti i bližním.

osoba
--------------------
A tady ti připnu tvůj slibový odznak.

 

—————

Zpět