sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Revitalizace Říčanky

01.03.2015 12:30

 

Účelem akce, navazující na studii zpracovanou v květnu 2011 společností VRV a.s., je zlepšení současného neutěšeného stavu území v lokalitě „Na Vysoké“. Zadavatelem akce je Město Říčany.
Připravovaný záměr spočívá v revitalizaci toku a vybudování průtočné tůně a v přetvoření přilehlých nevzhledných zpevněných ploch do podoby parku včetně ploch umožňujících sportovní vyžití a rekreaci obyvatel. Záměr vychází ze současného územního plánu města Říčany.

 

 

—————

Zpět