sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Revitalizace rybníka V Rohožníku v Dubči

25.10.2014 08:13

Rybník V Rohožníku v Dubči je zanesen cca 18 tis. m3 sedimentu. Nejprve bude ve vypuštěném rybníce vyhrnuta odvodňovací strouha. Potom bude sediment přeházen do hromad, aby vyschnul. Vyschlý sediment bude odvážen mimo rybník a použit na rekultivace pozemků v okolí Dubče.

 

Oprava rybníka
Opevnění hrází rybníka je v havarijním stavu. Původní opevnění bude odstraněno a hráz bude dosypána do pozvolnějšího sklonu cca 1:2. Poté bude provedeno nové opevnění z kamenné dlažby uložené do štěrkopísku. Dělicí hráz mezi rybníkem a Říčankou bude opevněna kamenným záhozem s urovnaným lícem.

Původní vypouštěcí zařízení bude odstraněno a nahradí ho nový otevřený požerák s bezpečnostním přelivem do Říčanky. Opraven bude nátok do rybníka, který zajistí lepší manipulaci s vodou v rybníce.

Úpravy v okolí
V rámci revitalizace rybníka V Rohožníku bude provedena i úprava koryta Říčanky. Ta bude místy stabilizována těžkou balvanitou rovnaninou. Nad rybníkem pak budou vybudovány dvě malé tůně. Na hrázi pak vznikne mlatová cesta pro pěší.

Autor textu: www.praha-priroda.cz

 

—————

Zpět