sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Říčanský potok a jeho stav

10.05.2015 08:16

Říčanský potok, profil 13/3 – před soutokem s Rokytkou je od roku 2010 zahrnut nově do monitoringu kvality povrchové vody horního povodí Rokytky.

V období 2012-2013 nebyla nad profilem 13/3 – Říčanský potok hlášena žádná havárie.

Povrchová voda Říčanského potoka obsahuje poměrně velké množství biologicky nerozložených látek pravděpodobně organického původu s vysokými koncentracemi organického uhlíku TOC v třídě III, což bylo již dříve konstatováno ve zprávě za minulé sledované období Aquqtest a.s., Šupíková, 2012. Zvýšené bylo i stanovení termotolerantních bakterií.

Podle Vyhl. 98/2011 Sb. byl Říčanský potok zařazen do třídy 4 – poškozená kvalita povrchové vody. Povrchová voda vykazovala nejhorší kvalitu v roce 2012 u stanovených průměrů NL a Pc a dále zvýšené znečištění biologicky i chemicky oxidovatelnými látkami. Vysoké koncentrace NL a Pc budou v přímé souvislosti, kdy dochází k sorbování na jemné částice jílovitého materiálu, který se dostává do vznosu. V roce 2013 došlo k mírnému zlepšení u stanovení NL a Pc. Ostatní sledované parametry byly bez výrazných změn. Zvýšení N-NH4 znamenalo meziroční posun z třídy 2 do třídy 3.

Porovnáme-li kvalitu vody v Běchovickém, Říčanském potoku a v horním toku Rokytky je možné konstatovat, že nejvíce znečištěný se jeví Běchovický potok (s vysokými koncentracemi N-NH4, Pc) a trochu méně je znečištěn Říčanský potok (s vysokými koncentracemi biologicky rozložitelných látek, NL a Pc). Nejméně je znečištěn horní tok Rokytky.
 

Průměrné koncentrace vybraných 8 ukazatelů za období 2012-2013)

Ukazatel

t

NL

O2

BSK5

CHSKCr

N-NH4

N-NO3

Pc

Jednotka

°C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2012

10.7

44.8

8.58

7.1

40.8

0.13

3.85

0.383

2013

11.0

31.6

7.72

6.1

32.8

0.36

5.26

0.298

 

Všechny ukazatele (z 18 sledovaných) od roku 2010 nesplňující limit dle NV 61/2003 Sb. v platném znění.

Rok Parametry nesplňující limit

2010

NL, O2, BSK5, CHSKCr, N-NH4, Pc

2011

NL, O2, BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, Pc

2012

NL, O2, BSK5, CHSKCr, TOC, Pc

2013

NL, O2, BSK5, CHSKCr, TOC, Pc, N-NH4

 

 

—————

Zpět