sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Rybníky

01.06.2014 09:56

 

Návesní rybník

Návesní rybník se nachází v ulici U Jezu a byl vybudován v letech 18956 jako zdroj užitkové a požární vody. Rybník je napájen potrubím z jezu a jeho hloubka dosahuje až 2,5 metru. Od svého vybudování byla hráz mnohokrát výrazně opravována a rybník byl při této příležitosti odbahňován. Rybník byl rovněž využíván pro kachny a husy a vpodvečer v něm sedláci brodili koně. V zimních měsících sloužil rybník také jako zdroj ledu pro místní hostince na chlazení a pro statek na chlazení mléka.

Návesní rybník ožíval i zábavou, kdy bylo známé otužilecké koupání na Josefa (19. března), v létě se v rybníce koupaly děti, v zimě sloužil jako kluziště i pro hokejová utkání Čechoslovanu Kolovraty.

V roce 1955 došlo k velké rekonstrukci rybníka, který byl výrazně prohlouben, obrouben betonovou hrází a okolí bylo upraveno a zatravněno. Koncem 20. století pak byl zatrubněn přepad z rybníka, který využíval bývalé mlýnské strouhy, a tím také zanikla poslední funkční připomínka kolovratského mlýna.

 

Požární nádrž

Požární nádrž sloužící ke koupání se nachází na konci ulice V Haltýři. Byla vybudována po roce 1980 Jednotným zemědělským družstvem Sluštice jako vodní zdroj s dostatečným množstvím požární vody pro zemědělské objekty v prostoru Vysoká a bývalého dvora.

 

Zaniklý mlýnský rybník

Mlýnský rybník, zvaný nádržka, je doposud patrný v ulici Do Lipan a patřil k mlýnu čp. 9. Voda do rybníka byla přiváděna náhonem, dlouhým cca 750 m, od stavidla na potoce Říčanka. Na druhé straně byla voda odváděna kamenným kanálkem na vantroky a mlýnské kolo, případně odtékala přepadem přímo do Říčanky.

Rybník byl pravidelně mlynáři zarybňován a také loven, kromě toho sloužil i ke koupání a jako hokejové kluziště. V okolí rybníka rostly topoly a vrby. Po roce 1950 začala devastace rybníka zavezením náhonu na dvou místech, aby JZD mělo přístup na louku u Říčan. V roce 1963 bylo rozhodnuto rybník zavézt, což ovšem zakázala vodohospodářská správa. Po roce 1990 byl rybník vrácen manželům Marinčičovým, jejichž syn plochu urovnal a osel trávou. Protože do prostoru rybníka ústí meliorační strouha, bývá za velkých dešťů a po jarním tání dno rybníka zaplněné vodou, a připomíná tak jedno z nejhezčích zákoutí Kolovrat.

 

Původní mlýnský rybník a zaniklý rybník pod Vysokou 

Původní mlýnský rybník se rozprostíral na rozsáhlé ploše luk na území pod nejstarší částí Kolovrat mezi ulicí Do Lipan a silnicí do Říčan. Nad kamenným mostem této okresní silnice na něj navazoval další velký rybník, který zaplavoval rozsáhlé louky pod Vysokou. Oba velké rybníky jsou zobrazeny na kresbě Kolovrat z roku 1722. Vznikly nejspíše ve stejné době jako poplužní dvůr někdy po roce 1550 a k jejich zrušení a přeměně v louky a pole došlo asi na počátku 19. století.

 

—————

Zpět