sdružení občanů Kolovrat a Lipan


S prázdninami by měla začít i dvouletá rekonstrukce žst. Praha Hostivař

20.07.2014 11:35

Dlouho očekávaná a hojně diskutovaná stavba části 4.železničního koridoru, úsek Praha Hostivař (včetně) – Praha hl.n. (mimo), začne letos v létě. Její první část, stanice Praha Hostivař, se začne rekonstruovat 1.července 2014. Konec této stavby je naplánován na květen 2016.

Výše uvedené platí, pokud se opravdu začne v uvedeném termínu. Snad už to je opravdu poslední datum.

 

Krátce o stavbě:

  • začátek stavby je u vjezdových návěstidel od Prahy Uhříněves, kde končí úsek již dokončené stavby Strančice – Hostivař, konec stavby v km 177,6
  • bude kompletně rekonstruovaná celá žst. Praha Hostivař včetně výstavby nových odbavovacích prostor, nástupišť a podchodů
  • trať Praha Hostivař – Praha Malešice zatím zůstává jednokolejná
  • v traťovém úseku Praha Hostivař – Praha Vršovice zůstane zachována Odb. Záběhlice. V jejím prostoru bude vložena druhá kolejová spojka. Odbočka bude zabezpečena provizorním elektronickým stavědlem, ovládaným z JOP Praha Hostivař
  • hradlo Železný Most bude zrušeno, nově vybudované automatické hradlo bude mít oddílová návěstidla. Budou posunuta oproti současnému hradlu cca o 600m do km 180,605 (za zastávku Praha Strašnice)
  • v Hostivaři bude zachovaná nakládková kolej (3b), vlečka SKANSKA (v prodloužení 3.koleje) a vlečka Kovošrot Praha (v pokračování 4.koleje). Zbývající vlečky budou zrušeny

Jednotlivé etapy zde nebudu podrobněji rozepisovat, před zahájením stavby a v jejím průběhu si vždy popíšeme, co nás v nejbližší době čeká.
Stavba se samozřejmě neobejde bez výluk traťových kolejí a omezení provozu. Můžeme proto očekávat drobné změny v grafikonu. Nejcitelněji se práce dotknou tratě do Malešic, kdy bude několikrát v průběhu stavby tato trať vyloučena a nákladní doprava bude vedena přes Nové spojení a Prahu hl.n.

 

Orientační harmonogram

1.7.2014 Přípravné práce. Kácení dřevin, výstavba základů TV,
15.7.2014 Demolice zbytných stavebních objektů, výstavba kanalizace, přeložka vodovodu...
Začíná výstavba objektů pro odbavení cestujících
29.7.2014 Snesení části kolejí a výhybek v budoucí žst.Zahradní Město. Je to z důvodu zjednodušení napojení zab.zař. Snesena bude výhybka č.21 a kolejové pole mezi výhybkami 10 a 16, pole za výhybkou č.12 a 22
19.8.2014 provizorní propojení 1.SK (na obou zhlavích bude propojena do 3.SK, takže provoz bude zajištěn po kolejích č.3- sudý směr a č.5- lichý směr)
31.8.2014 Zahájení rekonstrukce kolejí č. 2,4,6,8
25.8.-28.11.2014 Rekonstrukce části mostu přes ul.Průmyslová, pod sudými kolejemi
24.-25.3.2015 Vložení provizorních výhybek č. 4 a 5 na Odbočce Záběhlice
26.3.-7.4.2015 Zprovoznění provizorního zab.zařízení v Hostivaři a Záběhlicích, současně i AH Železný Most (oddílová návěstidla budou těsně za zast.Strašnice)
8.4.2015 Začíná rekonstrukce liché kolejové skupiny
8.4.-10.8.2015 Rekonstrukce části mostu přes ul.Průmyslová, pod lichými kolejemi
8.4.-8.5.2015 Demolice stavědel na obou zhlavích
8.-31.5.2016 Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení

 

—————

Zpět