sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Setkávání se

15.02.2017 19:44
Setkání představitelů městské části s občany se stala v tomto volebním období již tradicí. Koncem loňského roku proběhla opět dvě setkání: v listopadu v Kolovratech a v prosinci v Lipanech. Část témat na kolovratském i lipanském setkání byla společná, část se jako již obvykle týkala více daného místa. Na obou setkáních jsme se společně věnovali např. chystanému participativnímu rozpočtu, současné problematice územního plánu či jsme se zamýšleli nad východisky budoucího strategického plánu. V Lipanech se část večera věnovala probíhající rekonstrukci vodní nádrže (s prezentací přímo od realizátorů), nebo tématu veřejné dopravy, úprava návsi, kterou z grantu MHMP provede Okrašlovací spolek lipanský, úprava parkovací plochy, aktuální stav pěšího propojení apod. 
Připravený program doplňují témata, která vyplynou z debaty s přítomnými. Za sebe mohu říci, že tato setkávání vnímám jako velmi důležitá - nejen pro možnoast prezentace aktuálních aktivit, ale zejména jako příležitost si vzájemně popovídat, sdělit si své názory či podněty.
 
Také v letošním roce budeme v tradici setkávání pokračovat, a to hned v březnu, kdy bude setkání se spolky (13.3. od 19 hod.) a setkání nad cyklistickými a pěšími možnostmi v naší MČ společně s odborníky (20.3. od 19 hod. a pokračování pak 11.4. v 18 hod.) a tradiční setkání s občany, které se tentokrát zaměří hlavně na participativní projekty.
V Lipanech se část večera věnovala probíhající rekonstrukci vodní nádrže - s prezentací přímo od realizátorů, nebo tématu veřejné dopravy. Dostalo se i na další témata - V Lipanech se část večera věnovala probíhající rekonstrukci vodní nádrže - s prezentací přímo od realizátorů, nebo tématu veřejné dopravy. Dostalo se i na další témata - 

—————

Zpět