sdružení občanů Kolovrat a Lipan


SOUSEDÉ mají místostarostku a další pozice

30.10.2014 09:52

Včera 29. 10. proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Kolovraty, na němž se mj. volil starosta, místostarostové a předsedové a členové výborů. Tedy kdo povede Kolovraty v tomto volebním období. Jednání bylo živé, ale výsledky celkem jednoznačné. Jak to tedy dopadlo? Starostou byl zvolen Antonín Klecanda (Naše Kolovraty), místostarosty jsou Stanislava Bartošová (SOUSEDÉ 2014), Kateřina Čuřínová (Naše Kolovraty) a Martin Šusta (Naše Kolovraty). Dále získali SOUSEDÉ v Kontrolním výboru funkci předsedkyně (Lenka Švecová) a členky (Dita Čermáková) a členku Finačního výboru  (Margita de Heij 
Kolářová). Dále budeme mít své lidi i ve většině komisí.

Je to hezký výsledek, ale také velký závazek a zodpovědnost. Tak ať se daří se ho zhostit co nejlépe!

 

—————

Zpět