sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Stavba U Donáta se rozběhla, lidé bojují dál

01.02.2015 08:59

Na okraji Kolovrat, v lokalitě U Donáta, kde by měly v brzké době vyrůst dva bytové domy s 80 byty a zhruba se stejným počtem nadzemních parkovacích míst, začaly přípravné stavební práce. Lidé před časem podali na pražský magistrát podnět k prošetření, zda bylo povolení stavby v souladu se zákonem. Navíc kompenzační příspěvek od developera ve výši 2,4 milionu korun nepovažují za adekvátní. Magistrát hl. m. Prahy však začátkem září všechna odvolání zamítl. Odpůrci stavby se však nevzdávají a před časem podali na magistrát žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti uděleným výjimkám i stavbě samotné – ta však odkladný účinek na stavbu nemá.

Koncem roku 2013 vydal Stavební úřad v Uhříněvsi územní rozhodnutí a stavební povolení pro výstavbu tohoto bytového projektu. Na křižovatce ulic Nad Parkánem a K Říčanům vyrostou nejen dva čtyřpatrové domy s cca 80 cenově dostupnými byty, ale i osm řadových rodinných domů soukromého developera BEMETT, a.s. Zeleň je v projektu obsažena pouze v minimální míře.

Stavba neúměrně zatíží infrastrukturu obce

Na jaře roku 2012 oslovila společnost BEMETT Městskou část Praha–Kolovraty a předložila záměr výstavby dvou bytových domů. Všechny stavby na území Prahy musí být vybaveny jedním garážovým stáním na každou bytovou jednotku. Postavit podzemní garáže nebo parkovací dům by bylo dosti nákladné, a tak BEMETT požádal o výjimku na dopravu v klidu. Se záměrem investora však nesouhlasila stavební komise kolovratského zastupitelstva. Další dění okolo projektu nebylo veřejnosti známé, protože z jednání nebyly zveřejněny žádné zápisy a vedení obce tuto záležitost neprobíralo ani během veřejných setkání s občany, ani na žádném z pravidelných zasedání zastupitelstva. O výstavbě rovněž nikdy neinformoval Kolovratský zpravodaj ani webové stránky Kolovrat. Výsledkem jednání byl však souhlas s udělením dvou výjimek, a to na výstavbu venkovního parkoviště a na zastavění plochy, podepsaný bývalým starostou Michalem Habartem.

Nespokojení občané se nevzdávají

V době, kdy se o plánované výstavbě dozvěděli majitelé pozemků v bezprostřední blízkosti, bylo o stavbě v podstatě už rozhodnuto. Přesto však vznikla petice třicítky občanů a 16 účastníků řízení, kteří podali společné odvolání proti udělení výjimek. V listopadu 2012 Stavební úřad v Uhříněvsi výjimku na parkoviště i přes námitky mnoha účastníků schválil a společnost BEMETT koupila pozemky pod plánovanou stavbou. V polovině roku 2013 se o celou kauzu začíná zajímat občanské sdružení Kolovratský KOS a stává se účastníkem řízení. V lednu 2014 se řada účastníků řízení odvolala k vydanému územnímu a stavebnímu rozhodnutí. V září 2014 však Magistrát hl. m. Prahy všechna odvolání zamítl a územní rozhodnutí i stavební povolení nabylo právní moci. Stavba začala.
Je politováníhodné, že stavba, která vyvolala tolik negativních reakcí ze strany veřejnosti i mnoha účastníků řízení, našla tak velkorysou podporu u vedení obce i všech dotčených úřadů. Stavba může navýšit počet obyvatel městské části o cca 10 %, a to v době, kdy se při každém zápisu řeší kapacita školky, školy i školní jídelny.
Příspěvek ve výši 2,4 milionu korun na rozvoj infrastruktury MČ ze strany developerské společnosti BEMETT se jeví jako naprosto nedostačující, ať už vzhledem k úsporám investora, dosaženým rozdílem mezi podzemním a pozemním garážovým stáním, či vzhledem k současným potřebám obce (týkajícím se například výstavby kontejnerových modulů pro 1. stupeň základní školy).

Blanka Oujezdská (KZ 1/2015)

 

—————

Zpět