sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha Kolovraty na r. 2010 - 2011

23.04.2014 16:06

 

Veřejná setkání: září 2006 a červen 2008 v Uhříněvsi

 • Z plánu není zřejmé kolik lidí se zúčastnilo
 • Zúčastnili se ho představitelé MČ Praha 22, zástupci Úřadu MČ Prahy 22, zástupci Agory Centrale Europe, ředitelé škol, členové pracovních skupin, zástupci poskytovatelů sociálních a zdravotních sluţeb, neziskové organizace, kluby, uţivatelé sluţeb, regionální tisk a široká veřejnost.
 • Byly nastrukturované a schválené dvě pracovní skupiny
  • Senioři a zdravotně postižení
  • Rodina, děti a mládež 
 • 1. Veřejné setkání – mapování potřeb, stanovení pracovních skupin
 • 2. Veřejné setkání SWOT analýza
 • Výstup – priority
  • Podpora a rozšíření pečovatelské služby
  • Komunitní centrum sociálních služeb Praha Kolovraty
  • Sociálně-právní poradna Kolovraty
  • Aktivizační služby pro seniory Kolovraty
  • Podpora rodin s dětmi a prevence sociopatologických jevů u dětí a mládeže v MČ Praha Kolovraty
  • Pedagogicko psychologická poradna Kolovraty 
 

—————

Zpět