sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Studánky

01.06.2014 07:58

 

V Kolovratech a Tehovičkách se nacházelo několik studánek s čistou pramenitou vodou, které byly později prohloubeny, upraveny jako studny a opatřeny nejprve dřevěnými, později litinovými ručními čerpadly. Veškeré níže uvedené studny má v péči MČ Praha Kolovraty a jsou zdrojem užitkové vody.

Nejvýznamnější studánka, dnes studna, je u Návesního rybníka. V roce 1934 se zapsala do kroniky obce. Zmíněný rok bylo výrazné sucho, kdy od začátku května do konce září pršelo pouze jednou. Studna v té době zásobovala kvalitní vodou celou obec a byla využívána denně od 2 do 23 hodin.

Další významná studna se nachází na pozemku pana Procházky (dříve hospodářství u Fialů). Studna byla v roce 1986 prohloubena a její vydatnost by postačovala pro zásobování cca 1000 obyvatel.

Mezi další studánky, dnes zachované jako studny, patří studna pod kostelem v ulici Do Lipan, Na Viničkách, pod školou v ulici Mírová, v ulici K Závorám a u hřbitova.

 

—————

Zpět