sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Účast na Lipanské komisi

21.03.2015 09:39

Ve středu 18.3. jsem se s panem starostou a místostarostou p. Šustou zúčastnila jako host Lipanské komise. Projednával se totiž mj. současný stav pražského územního plánování. Zasedání komise se zúčastnili také někteří lipanští občané. Bouřlivá diskuze se vedla nad umístěním cyklostezky do Lipan (zda po pravé či levé straně), a hlavně nad konceptem územního plánu z roku 2009 (který skončil "u ledu" - začal se poté místo toho připravovat Metropolitní plán). V tomto konceptu bylo totiž navrženo změnit celý pás pozemků severně od Lipan z polí na les a Lipany jím v podstatě oddělit. Proti tomu panuje nevole zejména ze strany vlastníků těchto pozemků, kteří se obávají, že se tento plán opět oživí a jejich pozemky se tím znehodnotí. Můj postoj k tomu je takový: Změny územního plánu jsou vždy otázkou kompromisů, který je třeba hledat mezi zájmy občanů - obyvatel, i vlastníků pozemků.  Je určiotě dobré zúčastněné strany vyslechnout.

S. Bartošová

—————

Zpět