sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Uvádíme na pravou míru

24.09.2018 15:09

Volební kampaň běží plným proudem. To, že si volební konkurenti občas neberou servítky, je již věc bohužel celkem běžná. Nicméně jsme přesvědčeni, že by kampaň neměla být postavena na demagogii či překrucování fakt. To možná pomůže ovlivnit pár voličů a získat jejich hlasy ve volbách, jinak je však velmi krátkozraké. Náš styl takový není. Občanům chceme podávat informace pravdivé, a to bez ohledu na to, zda je před volbami či po volbách.

Nechceme se pouštět do zbytečných konfrontací, ale uvést dezinformace na pravou míru je třeba, neboť i po volbách bude práce pokračovat. Níže budeme postupně uvádět na pravou míru demagogie a dezinformace, které se k nám donesly a jsou někde zveřejněny. Smutné je, když zkreslené informace pocházejií od politické strany, která se chlubí svou dlouhodobou stabilitou, a od jejích kandidátů.

Uvádíme na pravou míru:

K výstavbě nové školy:

Novou školu s 2. stupněm potřebujeme dlouhodobě. Dětí na ni máme dostatek. A opravdu u nás neklesne za 10 let počet dětí na polovinu, jak se můžete někde dočíst :-)

K rozpočtu:

Účet městské části je v dobré kondici. Nevytunelovali jsme ho, ani se nezadlužili. Naopak - díky našetřeným financím z tohoto volebního období jsme mohli letos zapojit do rozpočtu celých 7 milionů! A ještě na účtu v rezervě zbylo dostatečně. Což je velký pozitivní posun oproti stavu financí před 4 lety - tehdy jsme přebírali obecní finance se závazkem min. 9 milionů korun, který měl být  pokryt rozprodejem nemovitého majetku MČ a z veškeré rezervy na účtu.

K získaným dotacím:

Magistrát nám necpal toto volební období peníze horem dolem, bylo to vždy na základě složitých jednání. Spíše je zarážející, že v minulých 2 volebních  obdobích sem nepřiteklo takřka nic - přestože většinu času byl primátor za ODS a svým spolustraníkům v jiných MČ se přidělovaly peníze přednostně. Něco bylo asi u nás špatně...

Výběrová řízení

Výběrová řízení za nás probíhají transparentně a podle platných zákonů. Větší výběrová řízení si necháváme administrovat externě, a administrátory střídáme. Vše také podléhá důkladné kontrole. Dokumenty jsou veřejné a nyní bude nově probíhat veškerá komunikace elektronicky.

K Pražskému okruhu:

K ochraně před dopady z Pražského okruhu prosazujeme maximální technická opatření. Ta jsou součástí samotné stavby, jsou to např. protihlukové stěny, vedení komunikace v zářezu, "tichý" asfalt apod. PLUS k tomu prosazujeme opatření další, což je hlavně ochranná zeleň. Jako ochrana před znečištěním ovzduší je zeleň nenahraditelná. A není nahraditelná ani technickými opatřeními. Dostatečná doprovodná ochranná zeleň u Pražského okruhu byla dlouhodobě podmínkou akceptace této stavby. A my na této zeleni trváme. Namísto ochranných zelených pásů nás rozhodně neochrání pár parků v zástavbě. P.S. To neznamená, že jsme proti parkům :-)

K cyklostezce, vycházkovým okruhům a stromům:

Opravdu nechceme vylít kolovratské vycházkové okruhy asfaltem, naopak prosazujeme dlouhodobě jejich přírodní charakter. Zmiňovaná cyklostezka do Prahy na kole, která napojuje střední Čechy na okraj Prahy zasahuje na území Kolovrat délkou půl kilometru, má jednotný povrch a kde to je možné, vede podél silnice. Nechystáme ani žádné masivní kácení stromů. Výstavba cykostezky ohrožuje méně stromů, než např. pouhá rekonstrukce ul. Přátelství, která tu byla před 2 roky. MČ navíc ukládá náhradní výsadbu, přestože se jedná i o dřeviny náletové.

K údržbě zeleně

Zeleň udržuje MČ od r. 2016 svými zaměstnanci. V předchozích letech byly na sečení trávy najímány firmy - v roce 2015 byly roční náklady na sečení již bezmála 1 milion Kč. Výhodou vlastních zaměstnanců je možnost operativního využívání i na jiné práce v údržbě a provozních činnostech, v závislosti na klimatických podmínkách. Další výhodou je stabilita a kontinuita - při výběrovém řízení může vyhrát pokaždé někdo jiný na základě nejnižší nabídky. Údržba zeleně nestojí nyní několikanásobně více, jak tvrdí naši konkurenti. Naopak náklady držíme obdobné, jako se platilo za samotné sečení trávy. V obecním rozpočtu jsou v příslušné kapitole zařazeny i další položky, jako byly např. kompostéry pro pbčany či vybavení komunální technikou.

  

—————

Zpět