sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Územně analytické podklady 2010

15.02.2015 20:32

 

Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě.

Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávaný každé dva roky (od roku 2008).

 

ÚAP obsahují zejména informace o:
  • dopravě
  • životním prostředí
  • technické infrastruktuře
  • obyvatelstvu
  • ekonomice města
  • o cílech udržitelného rozvoje města

Části ÚAP:

 

—————

Zpět