sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Územně analytické podklady 2012

15.03.2015 20:34

 

V souvislosti s novými Pražskými stavebními předpisy (PSP) byly zveřejněny prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP. Naleznete je zde.

Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě.

Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).

 

ÚAP obsahují zejména informace o:
  • dopravě
  • životním prostředí
  • technické infrastruktuře
  • obyvatelstvu
  • ekonomice města
  • o cílech udržitelného rozvoje města

Části ÚAP:

 

Seriál o ÚAP

Z pohledu občana Prahy jde o velmi cenné informace, avšak je pochopitelné, že ne každý má chuť a čas pročítat takto obsáhlé dílo. Proto jsme pro vás připravili seriál o Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Postupně se chystáme představit celý dokument formou upoutávek tak, aby bylo jasné, co je jeho obsahem.

 

—————

Zpět