sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Územní plánování (Metropolitní a územní plán)

12.09.2015 12:00

Před prázdninami probíhaly konzultace zástupců MČ části na IPR (Institut plánování a rozvoje), který připravuje Metropolitní plán. Při těchto konzultacích se probírala mimo jiné možnost dalšího rozvoje městské části – v tomto duchu zaslala MČ na IPR námět na možné rozšíření v oblasti Lipan, které by mělo za cíl mj. získat možnost pro MČ získat v budoucích obdobích např. pozemky pro občanskou vybavenost.

Z následujícího jednání na IPRu k této otázce však jednoznačně vyplývá, že rozšiřování rozvojových ploch vně současného zastavěného území nebude v Metropolitním plánu možné, bude tedy plně respektováno Zadání nerozšiřovat hranice zastavěného území. Na území MČ Praha-Kolovraty se tedy bude striktně vycházet z hranic zastavěné (či zastavitelné) plochy dle současného platného územního plánu.

—————

Zpět