Prvním klíčovým krokem byla společná schůzka náměstka Petra Dolínka, do jehož gesce spadá mimo jiné i oblast dopravy, Komise pro cyklistiku a organizací, které jsou v Praze zodpovědné za plánování i realizaci dopravních investic. Přítomni byli zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), Technické správy komunikací (TSK), Institutu plánování a rozvoje (IPR) a dalších institucí.

Mým požadavkem bylo, aby se opatření pro cyklistiku stala nedílnou součástí přípravy každého dopravního projektu, rekonstrukce či investice a to na všech úrovních. Doposud se totiž řada věcí řešila spíše ad hoc a nesystémově. Výsledkem je, že někde potřebné cykloopatření chybí, jinde se naopak realizovalo, ale vynaložené náklady neodpovídají užitku,“ vysvětlil náměstek Dolínek.

Nyní vznikne v řádu týdnů manuál pro všechny organizace, aby bylo jasné, jakým způsobem cykloopatření do všech projektů zakomponovat. Náměstek Petr Dolínek se s novým předsedou Komise pro cyklistiku shodují v tom, že je třeba realizovat potřebné projekty a využitelné finanční prostředky čerpat logicky tak, aby cyklistům pomohly.

Jsem moc rád, že se taková schůzka konala a věci se začínají reálně posunovat kupředu. Ze strany náměstka Dolínka cítím jasnou podporu cyklistiky. Zároveň s ním souhlasím v tom, že je nesmysl budovat drahé cyklostezky tam, kde je nikdo nepotřebuje. Společně chceme pracovat na tom, aby cyklistika přestala být v Praze jakýmsi trucem v rámci dopravy, ale naopak její harmonickou součástí. Cyklista a řidič se na silnici vejdou vedle sebe, není důvod stavět je do nepřátelské pozice,“ vysvětlil Kozubek.

 Vedle přípravy systému rozvoje cyklistiky v Praze se již rozjela jednání o propojení cyklistických tras v hlavním městě a Středočeském kraji. Užší spolupráci v oblasti budování cyklostezek projednali v minulém týdnu náměstek pražské primátorky Petr Dolínek a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

 „Chceme je propojit tak, aby se už nemuselo složitě přejíždět a aby jízda byla nejen komfortnější, ale i bezpečnější,“řekl Petr Dolínek.

Typickým příkladem nenapojené cyklostezky je oblast Zbraslavi a Vraného. V Praze směrem do Vraného cyklostezka funguje, ve Středočeském kraji ale dosud chybělo navázání. „Budování cyklostezek podél Vltavy a Labe je v popředí našeho zájmu a právě v oblasti Vraného chceme napojení na Prahu v brzké době realizovat,“ uvedl hejtman Miloš Petera.

Petr Dolínek také zmínil nový projekt cyklostezky kolem letiště: „Je to díky iniciativě vedení Letiště Václava Havla, které nabídlo, že by bylo možné vést cyklostezku celou oblastí a napojit ji na střední Čechy.“

Propojení středočeských a pražských cyklostezek ve větší míře si vyžaduje větší koordinaci mezi Prahou a Středočeským krajem, na které se zástupci obou krajů dohodli. Nyní je na jednáních pracovní skupiny, kde konkrétně se budou cyklostezky napojovat.

Pokud jde o finance, Praha do cyklostezek ročně investuje podle rozpočtu na 50 milionů korun a částku je možné i navýšit.