sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Velký bytový areál Sebastiana Pawlowského mezi Benicemi a Uhříněvsí nebude

03.04.2015 23:29

 

Rada hlavního města Prahy se ztotožnila se závěry soudu a navrhne Zastupitelstvu ukončit pořizování změny Z-1294/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týkala Městské části Praha - Benice a Prahy 22, kde se lokalita jihovýchodně od ulice K Dálnici měla stát územím s obytnou funkcí.

„Znamená to, že záměr na bytovou výstavbu v dané lokalitě se ruší. Jde zároveň o systémový krok. Končí praxe, kdy developeři spekulovali koupí levné orné půdy a poté vymáhali po městu její přeměnu na lukrativní stavební parcely. Kdo si koupil pole, bude mít pole,“ uvedl náměstek primátorky Matěj Stropnický s tím, že „další rozpínání města do krajiny je nežádoucí a drahé na následnou výstavbu městské infrastruktury. 

Hlavní město tak vyhovělo žádosti dotčené Městské části Praha - Benice, která se domáhala zrušení změny i u soudu, a ten změnu zrušil. Na základě rozsudku Městského soudu Praha a Nejvyššího správního soudu ČR došlo k vrácení územního plánu k původnímu funkčnímu využití předmětného území na plochy: oddechu, zeleň městská a krajinná, zahrádky a zahrádkové osady a orná půda, plochy pro pěstování zeleniny a výhledově pro sport.

Většinový vlastník pozemků v území řešeném změnou (Z-1294/07), společnost Projekt Sever, s.r.o., byl o rozhodnutí soudů informován. Zároveň byla společnost vyzvána, požaduje-li nové projednání změny územního plánu, aby jako vlastník pozemků podala žádost o změnu prostřednictvím příslušných městských částí. Na výzvu Projekt Sever, s.r.o., nereagoval.

Vlastník tak sice městu hrozí arbitráží za zmařenou investici, ale Rada hlavního města Prahy na můj návrh této hrozbě neustoupila. Na změnu územního plánu neexistuje právní nárok,“ dodal Stropnický.

 

—————

Zpět